Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.12.2014

Kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä prosentin edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä oli seurausta siitä, että kotitalouksien rahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan samalla kun velat jatkoivat kasvuaan. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kolmannen vuosineljänneksen päättyessä kotitalouksilla oli yhteensä 262,6 miljardia euroa rahoitusvaroja ja 141,2 miljardia euroa velkoja. Neljänneksen aikana rahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan, mutta velat kasvoivat 1,1 miljardia. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät ollen neljänneksen lopussa 121,4 miljardia euroa.

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset jäivät kokonaisuutena 0,1 miljardiin. Kotitaloudet kuitenkin vetivät varoja pois talletuksista ja sijoittivat niitä rahastoihin ja vakuutuksiin. Rahastojen suosio on jatkunut jo pitkään, sillä kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset sijoitusrahasto-osuuksiin ovat olleet positiiviset jo yhdeksän peräkkäistä neljännestä.

Sekä kotitalouksien lainavelat että käytettävissä olevat tulot kasvoivat kolmannella neljänneksellä. Muutosten seurauksena kotitalouksien velkaantumisaste kohosi 122,2 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon. Kotitalouksien lainavelan aikasarjaa tarkistettiin ja sen seurauksena velkaantumisaste kohosi koko aikasarjan osalta vaihdellen 0,8 ja 1,5 prosenttiyksikön välillä.

Yritysten velkarahoitus kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,9 miljardia. Yrityksillä oli lainavelkaa 169,6 miljardia ja velkapaperimuotoista velkaa 36,7 miljardia. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (282,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/03/rtp_2014_03_2014-12-23_tie_001_fi.html