Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -218 631 -247 536 -289 750 -171 609 -191 787 -213 811 -172 068 -178 009 -224 149 -231 455
S112 Asuntoyhteisöt -11 264 -11 431 -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 925 -13 827
S121 Keskuspankki 2 792 5 071 4 950 5 393 5 933 8 567 6 971 10 213 5 909 7 561
S1221 Talletuspankit 1 646 1 101 1 751 827 -59 313 10 458 7 023 1 394 3 339 3 766
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset -856 -524 -563 590 -428 -6 786 -1 047 191 460 860
S123 Rahamarkkinarahastot -32 -33 38 433 186 180 135 56 0 -39
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -239 -434 -882 -970 -1 415 -556 147 -221 -299 -248
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -4 065 -4 110 163 -7 643 -13 248 -5 242 -8 602 -7 357 -10 519 -9 756
S128 Vakuutuslaitokset -277 821 -824 -1 918 2 219 3 117 3 207 4 282 3 663 2 806
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot -963 -909 -687 -919 -725 508 257 -165 -682 4
S1311 Valtionhallinto -11 843 -3 114 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 216 -47 845 -49 044 -59 150
S1313 Paikallishallinto 3 278 3 649 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 665
S13141 Työeläkelaitokset 98 980 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 158 303 170 361
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 1 672 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763 2 342
S14 Kotitaloudet 101 370 105 828 102 942 76 397 89 189 103 915 90 149 99 606 117 682 119 777
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 498 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 427 16 632
S2 Ulkomaat 25 934 23 299 51 005 4 925 61 760 -16 828 -19 929 -28 902 -7 439 -6 968

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2014, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2014/rtp_2014_2015-07-09_tau_007_fi.html