Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Eläkevastuu vuoden 2016 lopussa

Diskonttokorko Eläkejärjestelmä Miljardia euroa Suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
3 % (perusoletus) Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 644 298
  - yksityiset alat 1) 431 200
- julkiset alat 2) 213 99
2 % Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 762 353
- yksityiset alat 513 238
- julkiset alat 248 115
4 % Lakisääteinen työeläkejärjestelmä 554 256
- yksityiset alat 369 171
- julkiset alat 185 86
Määrittelemätön Vapaaehtoiset työntekoon perustuvat lisäeläkejärjestelmät 3) 10 5
1) työntekijän eläkelaki, merimieseläkelaki, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki, työntekijäin eläkelain mukainen lisäeläketurva (lakannut vuonna 2016), evankelisluterilaisen kirkon eläkkeet, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
2) julkisten alojen eläkelaki (pois lukien evankelisluterilaisen kirkon eläkkeet, jotka luokitellaan kansantalouden tilinpidossa yksityisten alojen eläkkeisiin, toisin kuin ETK:n pitkän aikavälin laskelmissa), Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimihenkilöiden ja virkamiesten eläkesäännöt, laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta
3) vapaaehtoiset eläkekassojen ja -säätiöiden eläkevakuutukset sekä vakuutuslaitosten ryhmäeläkevakuutukset

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Eläkevastuita täydentävät lisätiedot 2016, Eläkevastuu vuoden 2016 lopussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/13/rtp_2016_13_2019-03-08_tau_001_fi.html