Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.6.2020

Kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät voimakkaasti vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien rahoitusvarat vähenivät 14,5 miljardia euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä laskien 319,4 miljardiin euroon. Kotitalouksien velat puolestaan pienentyivät 0,4 miljardia euroa vähentyen 184,1 miljardiin euroon. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät 14,2 miljardilla 135,3 miljardiin euroon. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

 Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Hallussapitotappiot vähensivät voimakkaasti kotitalouksien rahoitusvaroja

Hallussapitotappiot käänsivät kotitalouksien rahoitusvarojen arvon jyrkkään laskuun, mikä johtui poikkeuksellisesta epävarmuudesta osake- ja muilla arvopaperimarkkinoilla ja sen aiheuttamista sijoitusten arvonalentumisista. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 0,8 miljardilla eurolla. Kotitalouksien sijoitukset kasvoivat talletuksissa sekä noteeratuissa osakkeissa ja vähenivät velkapapereissa sekä sijoitusrahastoissa.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi hieman

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,7 miljardia euroa nousten 158,7 miljardiin euroon. Samaan aikaan myös kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat. Ensimmäisellä neljänneksellä kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä ja oli neljänneksen lopussa 129,4 prosenttia. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon. Velkaantumisaste on laskettu kausitasoittamattomista luvuista.

Yritysten velkarahoitus kasvoi

Yritysten velkarahoitus kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 9,1 miljardia euroa lisääntyen 257,9 miljardiin euroon. Yritysten velkapaperimuotoinen rahoitus lisääntyi 1,7 miljardia euroa nousten 32,9 miljardiin euroon samalla kun yritysten lainavelat kasvoivat 7,4 miljardia euroa lisääntyen 225,0 miljardiin euroon. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/01/rtp_2020_01_2020-06-26_tie_001_fi.html