Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.6.2006

Sähköstä kolmannes tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla vuonna 2004

Vuonna 2004 sähköä tuotettiin Suomessa 82,2 terawattituntia (TWh) eli 82,2 miljardia kilowattituntia (kWh) Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Kaukolämmön tuotanto oli 33,4 TWh ja teollisuuslämmön 62,1 TWh.

Kotimainen sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2004

 
 
 
Sähkö Kaukolämpö Teollisuuslämpö Käytetty kokonaisenergia1)
TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto        
  Vesivoima 14,9 - - 53,5
  Ydinvoima 21,8 - - 238,0
  Tuulivoima 0,1 - - 0,4
  Sähkön erillistuotanto polttoaineilla
17,4

-

-

170,1
  Yhteensä 54,2 - - 462,0
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 27,9 26,3 48,9 459,3
Lämmön erillistuotanto - 7,1 13,2 86,5
Yhteensä 82,2 33,4 62,1 1 007,8

1) Käytetty kokonaisenergia tarkoittaa käytettyjä polttoainemääriä.
Vesi- ja tuulivoima on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh) ja ydinenergia 33 prosentin hyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

Sähköstä 34 prosenttia tuotettiin vuonna 2004 sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Sähköstä ydinvoimaa oli 27 prosenttia. Polttoaineperäisellä sähkön erillistuotannolla tuotettiin 21 prosenttia sähköstä ja vesivoimalla 18 prosenttia. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta jäi promilleen.

Sähkön ja lämmön tuotannossa polttoaineista eniten vuonna 2004 käytettiin hiiltä. Sen osuus oli 24 prosenttia. Puunjalostusteollisuuden jäteliemien, eli mustalipeän, osuus oli 21 prosenttia ja maakaasun 19 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytetyimmät polttoaineet olivat puunjalostusteollisuuden jäteliemet, joiden osuus oli 31 prosenttia, ja maakaasu, jonka osuus oli 24 prosenttia. Sähkön erillistuotannossa ylivoimaisesti suurin polttoaine oli hiili. Sen osuus oli 66 prosenttia. Lämmöstä lähes 80 prosenttia tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannon yhteydessä. Lämmön erillistuotannossa kulutettiin eniten öljyä, 34 prosenttia käytetyistä polttoaineista.

Polttoaineiden käyttö tuotantomuodoittain sähkön ja lämmön tuotannossa 2004

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilastokeskuksen energiantuotantokysely

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.6.2006

Viittausohje:

Tilasto: Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2004/salatuo_2004_2006-06-16_tie_001.html