Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2014

Yritysten investoinnit vähenivät vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä

Yritysten investointiaste pieneni edelleen vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä ja yritysten voittoaste supistui hieman arvonlisäyksen heikon kehityksen takia. Kotitalouksien säästämisaste jatkoi viimeisellä neljänneksellä kasvuaan. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo heikkeni reaalisesti viime vuoden vastaavasta neljänneksestä aavistuksen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna
Vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, pieneni edellisneljänneksestä puolella prosenttiyksiköllä 22,6 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, laski puolellatoista prosenttiyksiköllä 19,5 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 1,4 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli neljännellä vuosineljänneksellä 11,6 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, puolisen prosenttiyksikköä edellistä vuosineljännestä pienempi. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo pieneni aavistuksen edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Katri Soinne 09 1734 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (444,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2013/04/sekn_2013_04_2014-03-31_tie_001_fi.html