Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014
Korkotuotot 275 564
Korkokulut 116 227
RAHOITUSKATE 158 338
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) 5 9
Osinkotuotot 1 782 1 892
Palkkiotuotot 81 786 167 066
(Palkkiokulut) 19 482 40 129
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 67 1 722
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 320 469
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -10 30
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto - -
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 91 344
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot - -
Muut liiketoiminnan tuotot 6 188 9 100
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 668 7 694
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 227 133 128
(Hallintokulut) 36 431 72 083
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 22 340 43 215
josta: Muut hallintokulut 14 091 28 867
(Poistot) 763 1 613
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -22 -44
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 130 133
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä 3 3
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 29 929 59 346
(Tilinpäätössiirrot) -150 1 545
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 5 476 10 913
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 24 603 46 888
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -411 -671
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 24 192 46 217
“-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/02/spy_2014_02_2014-10-08_tau_001_fi.html