Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2016
Korkotuotot 208
Korkokulut 81
RAHOITUSKATE 127
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1)
Osinkotuotot 1 940
Palkkiotuotot 89 663
(Palkkiokulut) 23 694
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 113
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 7
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 77
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 23
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 17
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot -246
Muut liiketoiminnan tuotot 6 310
(Muut liiketoiminnan kulut) 6 506
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 831
(Hallintokulut) 47 205
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 27 648
josta: Muut hallintokulut 19 558
(Poistot) 1 034
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -25
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) -
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 19 617
(Tilinpäätössiirrot) -661
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 4 075
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 16 202
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 16 202
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2016, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tau_001_fi.html