Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020
Korkotuotot 112
(Korkokulut) 239
RAHOITUSKATE -127
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) ..
Osinkotulot 1 281
Palkkiotuotot 111 340
(Palkkiokulut) 38 611
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 632
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -64
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto ..
Liiketoiminnan muut tuotot 7 029
(Liiketoiminnan muut kulut) 5 032
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 76 377
(Hallinnon kulut) 47 276
josta: (Henkilöstökulut) 27 473
josta: (Muut hallintokulut) 19 803
(Poistot) 1 038
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 27 816
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 671
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 17 146
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 17 130

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/01/spy_2020_01_2020-08-13_tau_001_fi.html