Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2019

Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen laskivat vuonna 2018

Ulkomailta Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten arvo laski vuoden 2018 aikana 75,0 mrd. eurosta 62,4 mrd. euroon. Rahoitustaloustoimina Suomeen tehtiin sijoituksia nettomääräisesti -2,1 mrd. euron arvosta eli sijoituksia vähennettiin. Suorien sijoitusten kannan lasku selittyy kuitenkin pääosin arvostuserien muutoksella -10,5 mrd euroa.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2018

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2018
¹) Luvut vuodesta 2013 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2004–2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista.

Suomesta ulkomaille suuntautuvien sijoitusten kannan arvo vuoden 2018 lopussa oli 111,7 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 115,4 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -3,7 mrd. euroa. Ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten kanta kasvoi 9,4 mrd. euroa edellisvuodesta. Vuonna 2018 rahoitustaloustoimia kirjattiin Suomesta ulkomaille suorina sijoituksina nettomääräisesti 9,3 mrd. euroa.

Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset Suomeen tulivat pääosin EU:n alueelta, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2018 lopussa oli 90 prosenttia. Euroalueen osuus Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten sijoituskannasta oli 50 prosenttia.

Tuottoja suorista sijoituksista kertyi ulkomailta Suomeen vuonna 2018 yhteensä 8,6 mrd. euroa ja Suomesta ulkomaille 6,6 mrd. euroa. Suomen saamat tuotot suhteutettuna ulkomaisten suorien sijoitusten kannan arvoon pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2018 tuottoprosentti oli 7,7.

Tähän julkistukseen sisältyy katsaus, jossa tarkastellaan tarkemmin ulkomaisten suorien sijoitusten kehitystä vuonna 2018


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Roope Rahikka 029 551 3338, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (354,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.09.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2018/ssij_2018_2019-09-30_tie_001_fi.html