Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2020

Suorat sijoitukset kasvoivat vahvasti vuonna 2019

Korjaus 16.10.2020: Katsauksen kuvio 9 on korjattu.

Ulkomailta Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten arvo nousi vuoden 2019 aikana 62,9 mrd. eurosta 76,4 mrd. euroon. Rahoitustaloustoimina Suomeen tehtiin sijoituksia nettomääräisesti 10,1 mrd. euron arvosta. Sijoituksista 8,0 mrd. euroa oli vieraan pääoman ehtoisia eriä, eli pääomaa virtasi Suomeen ulkomaisilta suorilta sijoittajilta enimmäkseen lainojen muodossa.

Suomesta ulkomaille tehtyjen suorien sijoitusten arvo puolestaan kasvoi 112,5 mrd. eurosta 130,4 mrd. euroon. Kasvusta suurin osa selittyy arvostuserien muutoksella 13,8 mrd. euroa ja uudelleen sijoitetuilla voitoilla 3,8 mrd. euroa. Rahoitustaloustoimina sijoituksia ulkomaille tehtiin vain 0,6 mrd. euron arvosta.

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2019

Ulkomaisten suorien sijoitusten sijoituskannat 2004-2019

¹) Luvut vuodesta 2013 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2004–2012 lukujen kanssa johtuen kansainvälisen tilastointistandardin muutoksista.

Maaryhmittäin tarkasteltuna sijoitukset Suomeen tulivat pääosin EU:n alueelta, jonka yhteenlaskettu osuus sijoituskannasta vuoden 2019 lopussa oli 82 prosenttia. Euroalueen osuus Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten sijoituskannasta oli 45 prosenttia. Vastaavasti suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille suuntautuivat enimmäkseen EU:n (80 %) ja euromaiden (51 %) alueille.

Vuoden 2019 aikana suorista sijoituksista ulkomaille kertyi Suomeen tuottoja yhteensä ennätykselliset 12,2 mrd. euroa. Myös ulkomaisille omistajille suorista sijoituksista Suomeen kertynyt tuotto 7,4 mrd. euroa oli historiallisesti korkealla tasolla. Nämä omaisuustulot kirjautuvat Suomen vaihtotaseen ensitulon erään ja niiden nettovaikutus Suomen vaihtotaseeseen oli 4,8 mrd. euroa vuonna 2019.

Ulkomaisten suorien sijoitusten tuotot 2006–2019

Ulkomaisten suorien sijoitusten tuotot 2006–2019

Tähän julkistukseen sisältyy katsaus, jossa tarkastellaan tarkemmin ulkomaisten suorien sijoitusten kehitystä vuonna 2019.


Lähde: Ulkomaiset suorat sijoitukset 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kinnarinen 029 551 3428, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (358,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.09.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssij/2019/ssij_2019_2020-09-30_tie_001_fi.html