Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 8.10.2010

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat elokuussa vajaan neljänneksen vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 elokuussa 23,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-elokuussa uudet tilaukset kasvoivat 21,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten kehitys jatkui elokuussa samankaltaisena kuin alkuvuonna keskimäärin. Edeltävien kuukausien tapaan tilausten arvo nousi kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Uudet tilaukset kasvoivat paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 28,9 prosenttia, kemianteollisuudessa 27,8 prosenttia, metalliteollisuudessa 21,3 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 5,6 prosenttia. Kasvusta huolimatta oli tärkeimmän päätoimialan, metalliteollisuuden, osalta uusien tilausten arvo yhä melko alhaisella tasolla ja kasvu selittyykin osittain vertailuvuoden heikolla tilanteella.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, sillä arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan otetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos 08/2009-08/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos 08/2009-08/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2010, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.10.2010

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. elokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2010/08/teul_2010_08_2010-10-08_tie_001_fi.html