Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 10.11.2016

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat syyskuussa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 syyskuussa 3,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ennen syyskuuta tilaukset laskivat yhtäjaksoisesti vuoden. Tilausten arvo on edelleen matalalla tasolla. Tammi-syyskuun aikana tilaukset laskivat 10,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Yritykset saivat syyskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa. Kemianteollisuudessa tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia, metalliteollisuudessa 3,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 1,2 prosenttia. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat vuodentakaisesta 1,4 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 9/2015– 9/2016 (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 9/2015– 9/2016 (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittaminen tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2016, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.11.2016

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. syyskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2016/09/teul_2016_09_2016-11-10_tie_001_fi.html