Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,2 0,4 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,2 0,7 2,6
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,5 0,3 2,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 104,7 0,2 1,8
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,7 0,5 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 0,8 1,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,0 -0,1 -1,4
P KOULUTUSPALVELUT 105,7 0,0 5,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,5 0,1 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,4 0,2 0,6
S MUUT PALVELUT 104,7 0,4 1,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,0 1,2 4,3
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,7 3,1 10,0
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,1 1,0 4,4
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 102,3 -4,0 -2,3
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 105,2 0,2 2,3
52.10 Varastointipalvelut 110,3 0,6 0,7
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,9 0,1 2,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 125,8 0,7 3,6
53.10 Postin yleispalvelut 128,8 0,7 3,9
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 110,0 0,8 2,4
56 Ravitsemispalvelut 106,7 0,4 1,9
58 Kustannuspalvelut 109,0 0,7 2,9
61 Televiestintäpalvelut 103,3 -0,7 2,8
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,4 0,2 0,7
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,9 0,3 1,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,4 0,4 1,2
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 106,2 0,5 2,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,2 0,2 3,2
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 103,7 0,8 1,8
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,9 1,1 2,5
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,6 1,1 3,1
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,6 1,1 0,8
73.1 Mainospalvelut 104,4 1,2 0,6
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,7 -1,7 -5,1
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,9 0,9 1,4
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,3 0,8 2,3
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,5 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,6 0,7 2,4
85 Koulutuspalvelut 105,7 0,0 5,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,5 0,1 3,4
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 112,1 0,0 1,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,0 0,4 0,3
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,3 0,2 1,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,0 0,4 -0,2

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. heinäkuu 2019, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_023_fi.html