Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,5 0,0 1,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,1 -0,1 1,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,1 -0,2 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 105,1 0,1 1,1
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,4 0,3 1,6
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,7 0,3 1,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 -0,7 0,1
P KOULUTUSPALVELUT 106,8 0,5 1,3
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,5 0,0 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,4 0,4 2,0
S MUUT PALVELUT 105,2 0,3 1,4
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,4 0,5 2,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 114,9 2,4 8,4
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,9 0,0 2,0
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,1 -0,2 -2,3
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,1 -0,7 -0,6
52.10 Varastointipalvelut 108,5 -1,2 -3,2
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,0 -0,1 -1,4
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,9 1,2 5,9
53.10 Postin yleispalvelut 133,9 1,4 7,1
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 110,1 0,3 0,8
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,0 1,6
58 Kustannuspalvelut 110,9 0,5 3,6
61 Televiestintäpalvelut 103,3 -0,1 0,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 0,0 0,5
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,9 0,1 0,8
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,8 0,4 1,0
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 107,6 1,8 2,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 112,2 0,3 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,3 2,6 2,4
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,8 0,6 2,8
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 100,9 -1,7 -0,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,4 -0,7 0,0
73.1 Mainospalvelut 103,2 -0,8 -0,3
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 0,0 -2,1
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 104,0 0,1 1,4
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,5 -0,2 2,2
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,8 0,1 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,8 -0,4 2,2
85 Koulutuspalvelut 106,8 0,5 1,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,5 0,0 3,4
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 114,9 1,7 3,3
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,2 -0,1 1,4
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,7 0,2 1,3
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,6 0,5 1,7

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2019, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_023_fi.html