Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2015

Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2014

Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta. Erojen kaventuminen johtui keski- ja suurituloisten tulojen pienenemisestä ja pienituloisten tulojen lievästä kasvusta. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso aleni reaalisesti prosentin vuodesta 2013 vuoteen 2014. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi 0,3 prosenttia. Koko väestön reaalitulot pienenivät 0,4 prosenttia.

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2013 vuoteen 2014

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2013 vuoteen 2014
Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on noin puoli miljoonaa henkilöä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Tulokäsite: asuntokunnan ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, keskiarvo henkeä kohti. Ekvivalentti tulo = asuntokunnan tulo jaettuna sen kulutusyksikköluvulla.

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi vuonna 2014 ja sai arvon 27,0. Gini-kerroin oli suurimmillaan vuonna 2007, johon verrattuna se vuonna 2014 oli yli 2 prosenttiyksikköä pienempi. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut noin 5 prosenttiyksikköä, josta suuri osa aiheutuu tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla. Gini-kerroin saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat tuloerot.

Tuloerojen kehitys 1995–2014, Gini-kerroin (%)

Tuloerojen kehitys 1995–2014, Gini-kerroin (%)
Asuntoväestöön kuuluvat henkilöt, asuntokunnan ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo. Vuosien 1995–2009 ja 2010–2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tilaston tulokäsite täydentyi vuonna 2010, mikä alensi Gini-kerrointa 0,3 prosenttiyksikköä.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (403,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tuloerot 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2014/02/tjkt_2014_02_2015-12-18_tie_002_fi.html