Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.5.2012

Omistusasujien tulot ovat kehittyneet suotuisammin kuin vuokra-asujien

Omistusasunnossa ja vuokralla asuvien kotitalouksien välinen tuloero on kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana merkittävästi. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan vuodesta 1995 vuoteen 2010 omistusasunnoissa asuvien talouksien tulotaso nousi 49 ja vuokralaistalouksien 26 prosenttia. Omistusasujien käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti olivat keskimäärin 26 970 euroa ja vuokralla asuvien 16 150 euroa vuonna 2010. Suomen noin 2 551 000 kotitaloudesta 68 prosenttia asuu omistusasunnoissa ja 30 prosenttia vuokra-asunnoissa. Puolet omistusasunnoista on velattomia.

Käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 1987–2010, vuoden 2010 rahassa.

Käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 1987–2010, vuoden 2010 rahassa.

Kotitalouksien asumiskustannukset (asuntolainan korot mukaan lukien, mutta ei lyhennyksiä) olivat keskimäärin 12 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista vuonna 2010. Vuokralaisilla osuus oli 22 prosenttia, velkaisessa omistusasunnossa asuvilla 10 prosenttia ja velattomassa omistusasunnossa asuvilla 9 prosenttia. Kun myös asuntolainojen lyhennykset otetaan huomioon, asumismenojen tulo-osuus velkaisissa omistusasunnoissa oli yhtä korkea kuin vuokralla asuvilla, 23 prosenttia.

Jos asuntovelkaa ei ole, omistusasunnoissa asuville kotitalouksille jää enemmän rahaa muuhun kulutukseen kuin vastaavaa rahatuloa saaneille muille kotitalouksille. Viime vuosien matalat lainakorot ovat alentaneet omistusasunnoissa asuvien asumiskustannuksia. Tosin vastaavasti myös verohyödyt jäivät pienemmiksi. Toisaalta vuokratason nousu on kasvattanut omistus- ja vuokra-asukkaiden välisiä kulutusmahdollisuuksien eroja.

Tulonjakotilastossa omistusasumisesta saatava hyöty otetaan huomioon laskettaessa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Muutosprosentit ovat kuitenkin lähes samat, vaikka tuloista poistettaisiin laskennallinen asuntotulo.

Tuoreimman tulonjakotilaston mukaan keskituloisen kotitalouden käytettävissä oli tuloja mediaanilla mitaten 33 410 euroa vuonna 2010. Kasvua edellisvuodesta oli reaalisesti 1,7 prosenttia. Kasvu oli kuitenkin vähäistä 2000-luvun mittapuulla. Kotitalouksien tulokehitys on 2000-luvulla ollut huonompi vain vuosina 2006–2008.

Palkkatulot eivät lainkaan kasvaneet vuonna 2010. Kahden edellisen vuoden aikana palkkatulot ovat kasvaneet merkittävästi ainoastaan 35–44-vuotiaiden kotitalouksissa. Vain omaisuustulot ja saadut tulonsiirrot kasvoivat merkittävästi. Yrittäjätulot kasvoivat 3,4 prosenttia, etenkin metsätalouden tulot. Niinpä yrittäjien ja maatalousyrittäjien tulot, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi yrittäjä- ja omaisuustuloista, kasvoivat suhteellisesti eniten.


Lähde: Tulonjakotilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (1,0 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_tie_001_fi.html