Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2013

Pienituloisten lukumäärä 704 000 vuonna 2011

Pienituloisissa kotitalouksissa eli 704 000 henkilöä vuonna 2011, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Tämä oli 13,2 prosenttia väestöstä. Alle 18-vuotiaita lapsia pienituloisissa kotitalouksissa oli 120 000, joka oli 11 prosenttia lapsista. Sekä koko väestön että väestöryhmien pienituloisuusasteet ovat pysyneet paikoillaan viimeiset vuodet.

16 vuotta täyttäneen väestön pienituloisuus sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1995–2011

16 vuotta täyttäneen väestön pienituloisuus sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1995–2011

Pienituloiseksi katsotaan henkilö, jonka kotitalouden tulot kulutusyksikköä 1) kohden ovat vähemmän kuin 60 prosenttia mediaanituloista. Vuonna 2011 tämä tuloraja oli yhden hengen taloudessa 13 640 euroa eli noin 1 140 euroa kuukaudessa.

Korkeimmat pienituloisuusasteet olivat työttömillä, joista pienituloisia oli 44 prosenttia. Myös muilla ei-työllisillä henkilöillä pienituloisuus oli yleistä: opiskelijoiden pienituloisuusaste oli 27 prosenttia ja eläkeläisillä 19 prosenttia.

Pienituloisuutta voidaan tarkastella myös kiinteällä, johonkin aikaisempaan vuoteen kiinnitetyllä pienituloisuusrajalla, joka ei muutu vuosittain. Kiinteä pienituloisuusraja kuvaa paremmin sitä, miten pienituloisuus kehittyy heikon talouskasvun oloissa. Kiinteällä, vuoden 2005 pienituloisuusrajalla laskettu pienituloisuusaste aleni aina vuoteen 2009 asti, mutta on tämän jälkeen pysynyt ennallaan. Vuonna 2011 kiinteällä pienituloisuusrajalla laskettujen pienituloisten määrä oli noin 500 000 ja osuus koko väestöstä 9,4 prosenttia.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (493,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-03-20_tie_002_fi.html