Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2015

Pienituloisuus koettelee etenkin nuoria aikuisia

Nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä yleisempää ja syvempää, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. 18–24-vuotiaat ovat muita ikäryhmiä useammin kaikkein pienituloisimpia ja heidän tulonsa ovat muita etäämpänä pienituloisuusrajasta. Enemmistö pienituloisista vanhuuseläkeikäisistä on aivan pienituloisuusrajan tuntumassa ja heidän tulonsa suuremmat kuin muiden ikäryhmien pienituloisilla.

Pienituloisuuden rakenne ikäryhmissä vuonna 2013

Pienituloisuuden rakenne ikäryhmissä vuonna 2013

Kaikkein pienituloisimpia ovat ne, joiden tulot ovat alle 40 prosenttia mediaanitulosta. Suuria ryhmiä tässä joukossa ovat 18–24-vuotiaat opiskelijat sekä vuoden aikana vähintään kuusi kuukautta työttömänä olleet henkilöt, joita on kaikissa työikäisissä ryhmissä. Kaikkein pienituloisimmista viidesosa on nuoria opiskelijoita ja 23 prosenttia työttömiä. Työllisiä pienituloisimmista on viidennes, heistä suurin osa yrittäjiä. 45 prosenttia kaikkein pienituloisimmista on 18–34-vuotiaita (taulukko). Nuorten pienituloisuutta voi kuvata syväksi, sillä pienituloisten nuorten mediaanitulot ovat muita ikäryhmiä pienemmät ja mediaanitulojen etäisyys pienituloisuusrajasta (ns. köyhyysvaje) on suuri (ks. katsaus 3).

Lähes kaikki 60 prosentin pienituloisuusrajan alittavat 65 vuotta täyttäneet henkilöt ovat eläkkeellä. Kolme neljästä eläkeikäisestä pienituloisesta on aivan pienituloisuusrajan tuntumassa eli siinä joukossa, jonka tulot ovat 50–59 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. 65 vuotta täyttäneet ovatkin suurin ikäryhmä aivan pienituloisuusrajan tuntumassa, sillä tästä joukosta kolmannes on eläkeikäisiä. Sen sijaan kaikkein pienituloisimmissa ryhmissä eläkeikäisiä on vain vähän. Eläkeiän saavuttaneiden pienituloisten tulot ovat suuremmat ja köyhyysvaje pienempi kuin muilla ikäryhmillä.

Taulukko. Pienituloisten lukumäärä eri kohdissa pienituloisuusjakaumaa henkilön iän mukaan vuonna 2013

  Tulot alle 40 %
mediaanista
Tulot 40–49 %
mediaanista
Tulot 50–59 %
mediaanista
Kaikki pienituloiset
Kaikki henkilöt 130 000 170 000 390 000 690 000
0–17 v 18 000 23 000 77 000 118 000
18–24 v 36 000 32 000 45 000 114 000
25–34 v 23 000 27 000 40 000 90 000
35–49 v 16 000 24 000 44 000 85 000
50–64 v 29 000 29 000 59 000 117 000
65–74 v .. 11 000 46 000 58 000
75 vuotta täyttäneet .. 24 000 79 000 108 000

Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä 1) kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Pienituloisuusraja oli yhden hengen taloudella 14 260 euroa vuodessa eli 1 190 euroa kuukaudessa vuonna 2013. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista.

Pienituloisuusrajan tuntumassa olevassa ryhmässä tulot ovat vähintään 11 880 euroa mutta alle 14 260 euroa vuodessa (990–1 190 euroa kuukaudessa). Kaikkein pienituloisimpaan ryhmään luokittuvat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot ovat alle 9 510 euroa vuodessa eli alle 792 euroa kuukaudessa kulutusyksikköä kohden. Keskimmäinen pienituloisten ryhmä, joiden tulot ovat 40–49 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta, asettuu näiden tuloryhmien väliin. Ryhmään kuuluvien tulot kulutusyksikköä kohden ovat vähintään 9 510 euroa mutta alle 11 880 euroa vuodessa (792–990 euroa kuukaudessa).


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (527,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2013/01/tjt_2013_01_2015-03-20_tie_001_fi.html