Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2017

Eläkeläistalouksilla suuret tuloerot

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2015 runsaat 890 000 eläkeläiskotitaloutta, mikä on jo kolmannes maan kaikista kotitalouksista. Selvästi korkeimmat tulot ovat niissä eläkeläistalouksissa, joiden viitehenkilö on aktiiviaikana ollut ylempi toimihenkilö. Heidän tulotasonsa on selvästi korkeampi kuin kotitalouksilla yhteensä. Heikoin tulotaso on niissä eläkeläistalouksissa, joiden viitehenkilö ei ole aktiiviaikana ollut työelämässä. Tässä ryhmässä tulotaso jää selvästi alle kotitalouksien yleisen tulotason.

Eläkeläiskotitalouksien tulot talouden viitehenkilön entisen sosioekonomisen ryhmän mukaan, euroa vuoden 2015 rahassa

Eläkeläiskotitalouksien tulot talouden viitehenkilön entisen sosioekonomisen ryhmän mukaan, euroa vuoden 2015 rahassa
Kolmen vuoden liukuva keskiarvo. Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva tulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköllä. Kotitalouden viitehenkilö on pääsääntöisesti talouden suurituloisin henkilö.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 22 300 euroa vuonna 2015. Eläkeläistalouksilla vastaava tulo oli 18 700 euroa. Eläkeläiskotitalouksien sisällä tulojen hajonta on kuitenkin suurta. Selvästi suurituloisimpia olivat ne eläkeläistaloudet, joiden viitehenkilö oli entinen ylempi toimihenkilö. Näissä eläkeläistalouksissa mediaanitulo oli 29 000 euroa. Eläkkeellä olevien ylempien toimihenkilöiden kotitalouksia oli vuonna 2015 vajaat 130 000, eli noin 14 prosenttia kaikista eläkeläiskotitalouksista.

Eläkeläiskotitalouksista pienituloisimpia olivat ne taloudet, joiden viitehenkilö on muu kuin työeläkkeensaaja (muu eläkeläinen). Näiden pääasiassa kansaneläkkeen varassa elävien mediaanitulo oli 14 000 euroa. Myös eläkkeellä olevien maatalousyrittäjäkotitalouksien mediaanitulo jäi varsin matalaksi ollen 15 000 euroa vuonna 2015. Kumpikin pienituloinen eläkeläisryhmä on melko pieni; muita eläkeläiskotitalouksia oli vuonna 2015 noin 25 000 ja eläkkeellä olevia maatalousyrittäjäkotitalouksia runsaat 60 000.

Eniten eläkeläiskotitalouksien ryhmässä on eläkkeellä olevien työntekijöiden talouksia, joita oli vuonna 2015 noin 320 000. Kaikista eläkeläiskotitalouksista tämä oli 36 prosenttia. Ekvivalentti mediaanitulo oli tässä ryhmässä 17 500 euroa. Seuraavaksi suurin eläkeläisryhmä on eläkkeellä olevien alempien toimihenkilöiden taloudet, joita oli 290 000. Kaikista eläkeläistalouksista tämä oli 32 prosenttia. Eläkkeellä olevien alempien toimihenkilötalouksien mediaanitulo oli vuonna 2015 noin 19 200 euroa.

Eläkkeellä olevia yrittäjäkotitalouksia oli vuonna 2015 vajaat 70 000. Tämän eläkeläisryhmän ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 17 900 euroa.

Edellä olevat tarkastelut on tehty käytettävissä olevien ekvivalenttien rahatulojen mediaanilla. Tulokäsite on kansainvälisesti vertailukelpoinen, eikä se sisällä laskennallisia tuloeriä (kuten asuntotulo) eikä myyntivoittoja. Kotitalouksien väestöryhmittäisiä vertailuja eri tulokäsitteillä on mahdollista tehdä tulonjakotilaston tietokantataulukoiden tietojen pohjalta.


Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (518,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2015/02/tjt_2015_02_2017-03-24_tie_001_fi.html