Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.3.2019

Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilötaloudet hyvin toimeentulevia

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Suomessa oli 920 000 eläkeläiskotitaloutta vuonna 2017, mikä on jo runsas kolmannes maan kaikista kotitalouksista. Eläkeläiskotitalouksien keskuudessa tulojen vaihtelu on suurta. Selvästi suurituloisimpia olivat eläkkeellä olevien ylempien toimihenkilöiden kotitaloudet, joita enemmän tuloja saivat työssäkäyvistä aktiivikotitalouksista ainoastaan ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien kotitaloudet. Eläkeläiskotitalouksista pienituloisimpia olivat entisten maanviljelijöiden ja kansaneläkkeen varassa elävien eläkeläisten kotitaloudet.

Eläkeläiskotitalouksien mediaanitulot viitehenkilön sosioekonomisen ryhmän mukaan vuosina 1995–2017, € vuoden 2017 rahassa

Eläkeläiskotitalouksien mediaanitulot viitehenkilön sosioekonomisen ryhmän mukaan vuosina 1995–2017, € vuoden 2017 rahassa
Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohden, mediaani. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksikköluvulla. Kotitalouden viitehenkilö on pääsääntöisesti kotitalouden suurituloisin henkilö. Eläkeläiskotitalouden sosioekonominen asema määräytyy viitehenkilön ennen eläkkeelle siirtymistä olleen taloudellisen toiminnan mukaan.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 23 000 euroa vuonna 2017. Eläkeläiskotitalouksilla vastaava tulo oli 19 000 euroa. Eläkkeellä olevien ylempien toimihenkilöiden kotitalouksien mediaanitulo on kaikki eläkeläiskotitaloudet huomioiden korkein, vuonna 2017 se oli 28 000 euroa. Tähän ryhmään kuului runsaat 130 000 kotitaloutta mihin yhteensä 210 000 henkilöä.

Eläkkeellä olevien ylempien toimihenkilökotitalouksien muita eläkeläisiä selvästi korkeampia tuloja selittää ensisijassa heidän hyvät ansioeläkkeensä. Tämän lisäksi heidän tuloja jonkin verran kasvattivat markkinoilta saadut tulot, joista merkittävimpiä olivat varallisuuteen liittyvät omaisuustulot.

Eläkeläistalouksista pienituloisimpia olivat eläkkeellä olevat maatalousyrittäjäkotitaloudet, joiden ekvivalentti mediaanitulo oli 14 900 euroa vuonna 2017. Vain hiukan suuremmat tulot olivat niissä eläkeläiskotitalouksissa, joissa kotitalouden viitehenkilö oli muu kuin työeläkkeen saaja (muu eläkeläinen). Näiden pääasiassa kansan- ja takuueläkkeen varassa elävien kotitalouksien mediaanitulo oli 15 100 euroa. Kumpikin edellä mainittu pienituloinen eläkeläisryhmä on melko pieni, sillä eläkkeellä olevia maatalousyrittäjäkotitalouksia oli vuonna 2017 runsaat 60 000 ja muita eläkeläiskotitalouksia noin 27 000. Yhteensä näihin pienituloisimpiin eläkeläiskotitalouksiin kuului 120 000 henkilöä.

Eläkeläiskotitalouksien lukumäärät kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 2017

Eläkeläiskotitalouksien lukumäärät kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 2017

Eläkeläiskotitalouksista suurin ryhmä on eläkkeellä olevat työntekijätaloudet, joita oli 335 000. Tämän ryhmän ekvivalentti mediaanitulo oli 17 800 euroa. Seuraavaksi suurin eläkeläisryhmä on eläkkeellä olevien alempien toimihenkilöiden kotitaloudet, joita oli 290 000. Heidän mediaanitulo oli 19 400 euroa. Eläkkeellä olevia yrittäjäkotitalouksia (pl. maatalousyrittäjät) oli 73 000 ja ryhmän mediaanitulo oli 18 500 euroa.

Edellä olevat tarkastelut on tehty käytettävissä olevien ekvivalenttien rahatulojen mediaanilla. Yhden henkilön kotitalouksissa ekvivalentti mediaanitulo on sama kuin kotitalouden mediaanitulo. Muissa kotitalouksissa kotitalouden mediaanitulo saadaan kertomalla ekvivalentti mediaanitulo kotitalouden kulutusyksikköluvulla.


Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (533,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 08.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. pienituloisuus 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/02/tjt_2017_02_2019-03-08_tie_001_fi.html