Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.3.2020

Tuloerot kasvoivat vuonna 2018

Tuloerot kasvoivat vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä, mutta suurituloisilla enemmän kuin keski- ja pienituloisilla. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 3,4 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018. Keskituloisten (tulokymmenykset V–IX) tulot kasvoivat 1,5 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,0 prosenttia. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi 1,0 prosenttia.

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2017 vuoteen 2018

Keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2017 vuoteen 2018
Tulokymmenys: väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on noin puoli miljoonaa henkilöä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Tulokäsite: ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot), keskiarvo henkeä kohti. Ekvivalentti tulo = asuntokunnan tulo jaettuna sen kulutusyksikköluvulla.

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin sai vuonna 2018 arvon 28,1, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2010. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut noin 5,9 prosenttiyksikköä. Tästä suuri osa on seurausta tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla. Pienimmillään tuloerot ovat olleet 1980-luvun puolivälissä. Gini-kerroin saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat suhteelliset tuloerot.

Tuloerojen kehitys vuodesta 1966 vuoteen 2018, Gini-kerroin (%)

Tuloerojen kehitys vuodesta 1966 vuoteen 2018, Gini-kerroin (%)
Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot). Lähteet: 1995–2018 tulonjakotilaston kokonaisaineisto; 1986–1995: tulonjakotilaston otosaineisto; 1966,1971,1976,1981 kulutustutkimus. Puuttuvat välivuodet (1967–1985) on lineaarisesti interpoloitu.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3322, Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (504,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tuloerot 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2018/01/tjt_2018_01_2020-03-10_tie_001_fi.html