Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.3.2020

Suuret asumiskustannukset harvemmilla

Asumiskustannusrasitteisia oli 6,0 prosenttia kotitalouksista ja 3,8 prosenttia henkilöistä vuonna 2018. Osuudet pienenivät vuosista 2013–2014. Asumiskustannusrasitteisten kotitalousosuus oli silloin yli 7 prosenttia ja henkilöosuus lähes 5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Asumiskustannusrasitteiset (%) kotitalouksista ja henkilöistä 2005–2018

Asumiskustannusrasitteiset (%) kotitalouksista ja henkilöistä 2005–2018

Asumiskustannusrasitteisilla kotitalouksilla asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista rahatuloista on yli 40 prosenttia. Asumistukia ei lueta asumiskustannuksiin eikä käytettävissä oleviin rahatuloihin.

Kotitalouksista, joilla asunnon hallintasuhteena oli vuokra-asunto, asumiskustannusrasitteisia oli 13,9 prosenttia vuonna 2018. Määrä pieneni vuodesta 2014, jolloin asumiskustannusrasitteisia kotitalouksia oli 17,2 prosenttia kaikista vuokra-asuntokotitalouksista. Omistusasuntokotitalouksissa asumiskustannusrasitteisten osuus oli pieni. Se oli noin 2–3 prosenttia vuosina 2014–2018.

Vuokra-asunto oli yleinen asunnon hallintasuhde tulojen elinkaaren varhemmissa vaiheissa, kotitalouden elinvaiheen mukaan 16–34-vuotiailla yhden henkilön ja lapsettomien parien kotitalouksissa, sekä lisäksi 35–64-vuotiaiden yhden henkilön ja yhden huoltajan kotitalouksissa. Tulojen ohella tulotasoon vaikuttaa kulutusrakenne, joka ei yhden henkilön kotitalouksissa ole yhtä edullinen kuin muissa kotitalousryhmissä. Asumiskustannusten tulo-osuudet olivat näissä kotitalouksissa suuremmat ja lapsettomia pareja lukuun ottamatta myös asumiskustannusrasittuneisuus oli yleisempää kuin kotitalouksissa keskimäärin. Vuonna 2018 yhden henkilön kotitalouksista 10,9 prosenttia ja yhden huoltajan lapsiperheistä 7,5 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia.

Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2005–2018, euroa vuoden 2018 hinnoin

Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2005–2018, euroa vuoden 2018 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Vuonna 2018 kaikkien kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulon mediaani oli 23 300 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 19 100 euroa. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanitulo oli noin 26 600 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen noin 23 600 euroa. Vuokralla asuvien kotitalouksien tulotasot olivat 68 prosenttia ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 51 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien vastaavista mediaanituloista.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuonna 2018 omistusasunnoissa noin 3 prosenttia ja vuokra-asunnoissa noin 4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen se oli omistusasunnoissa yli 4 prosenttia ja vuokra-asunnoissa noin 6 prosenttia suurempi. Edelliseen vuoteen verrattuna omistusasuntokotitalouksien tulot ennen maksettuja asumiskustannuksia ja niiden jälkeen pysyivät lähes ennallaan, kun taas vuokralla asuvien kotitalouksien tuloissa oli kasvua. Jos vertailukohdaksi otetaan vuosien 2013–2014 heikentynyttä tulokehitystä edeltänyt aika, oli vuokralla asuvien kotitalouksien tulokehitys silti varsin heikkoa. Vuonna 2018 asumiskustannusten jälkeinen tulotaso oli niillä jokseenkin sama kuin vuonna 2012.


Lähde: Tulonjakotilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (454,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2018/03/tjt_2018_03_2020-03-12_tie_001_fi.html