Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.7.2020

Teollisuuden liikevaihto väheni toukokuussa 8,9 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 8,9 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoista liikevaihto väheni voimakkaimmin kemianteollisuudessa 31,4 prosenttia ja metsäteollisuudessa 15,6 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia huhtikuuhun verrattuna. Osalla teollisuuden toimialoista kehitykseen vaikutti koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden lisäksi liikevaihto väheni tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 15,0 prosenttia, sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa 11,6 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 4,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vastaavasti päätoimialoista voimakkaimmin kasvoivat kaivostoiminta ja louhinta, 35,5 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 30,3 prosenttia, vuodentakaisesta. Myös metalliteollisuuden liikevaihto oli 3,4 prosentin kasvussa toukokuussa.

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, toukokuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, toukokuu 2020, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto väheni huhtikuussa kaikilla päätoimialoilla

Työpäiväkorjattu vientiliikevaihto väheni huhtikuussa päätoimialoista voimakkaimmin kemianteollisuudessa 19,3 prosenttia, tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 18,7 prosenttia ja metsäteollisuudessa 18,2 prosenttia vuodentakaisesta. Vientiliikevaihto väheni myös kaivostoiminnassa ja louhinnassa 10,2 prosenttia, metalliteollisuudessa 9,1 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 5,1 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 2,2 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, huhtikuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, huhtikuu 2020, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihdossa päätoimialoista huhtikuussa voimakkaimmin vähenivät kemianteollisuus, 26,7 prosenttia, tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus, 12,5 prosenttia, ja elintarviketeollisuus, 12,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kotimaan liikevaihto oli kasvussa päätoimialoista ainoastaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 6,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – huhti-toukokuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – huhti-toukokuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Liikevaihdon osalta uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto julkaistaan vielä toistaiseksi kahden ja puolen kuukauden viiveellä.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, toukokuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (363,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. toukokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2020/05/tlv_2020_05_2020-07-15_tie_001_fi.html