Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.8.2020

Teollisuuden liikevaihto väheni kesäkuussa 7,7 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoista voimakkaimmin liikevaihto väheni kemianteollisuudessa, 23,9 prosenttia ja metsäteollisuudessa, 19,5 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia toukokuuhun verrattuna. Osalla teollisuuden toimialoista kehitykseen vaikutti koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden lisäksi liikevaihto väheni tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 10,7 prosenttia, sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa 4,6 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 2,3 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 1,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Vastaavasti päätoimialoista voimakkaimmin kasvoi kaivostoiminta ja louhinta, 32,0 prosenttia vuodentakaisesta. Myös metalliteollisuuden liikevaihto oli 0,6 prosentin kasvussa kesäkuussa.

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, kesäkuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, kesäkuu 2020, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto väheni toukokuussa voimakkaimmin kemianteollisuudessa

Työpäiväkorjattu vientiliikevaihto väheni toukokuussa päätoimialoista voimakkaimmin kemianteollisuudessa, 34,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vientiliikevaihto väheni tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 20,0 prosenttia, metsäteollisuudessa 18,4 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 16,5 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi sen sijaan voimakkaimmin kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 93,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvussa toukokuussa olivat myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto, 31,8 prosenttia, ja metalliteollisuuden vientiliikevaihto, 3,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, toukokuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, toukokuu 2020, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihto väheni toukokuussa lähes kaikilla päätoimialoilla. Kemianteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni voimakkaimmin, 25,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kotimaan liikevaihto väheni tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa 11,2 prosenttia, metsäteollisuudessa 9,9 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 7,2 prosenttia. Metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto oli 6,9 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto 5,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihdossa kasvua oli ainoastaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 12,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – touko-kesäkuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – touko-kesäkuu 2020, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Liikevaihdon osalta uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto julkaistaan vielä toistaiseksi kahden ja puolen kuukauden viiveellä.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2020, kesäkuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. kesäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2020/06/tlv_2020_06_2020-08-14_tie_001_fi.html