Julkaistu: 16.1.2018

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 258 ja loukkaantui vakavasti 460 ihmistä vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 tapahtui 4 752 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 258 ja loukkaantui 5 911 ihmistä. Loukkaantuneista 8 prosenttia, eli 460 ihmistä, loukkaantui vakavasti 1) . Vuonna 2016 kuolleita oli 12 henkilöä vähemmän ja loukkaantuneita 497 vähemmän kuin vuonna 2015. Menehtyneistä miehiä oli 81 prosenttia ja loukkaantuneista 58 prosenttia.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2016

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2016

Vuonna 2016 liikennekuolemien määrä väheni tai pysyi samana kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä edellisvuoteen verrattuna. Myös loukkaantuneiden määrä väheni kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä. Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneiden määrä puolestaan väheni aikuisten, eli 25-64 –vuotiaiden ryhmässä, mutta lisääntyi kaikissa muissa ikäryhmissä.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2016 aikana 460 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 142 ja matkustajia 66. Moottoripyöräilijöitä loukkaantui vakavasti 67. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita puolestaan oli 46, pyöräilijöitä 54 ja mopoilijoita 50 henkilöä.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2016 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 119 ja matkustajia 31. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli kaksi enemmän ja matkustajia 11 vähemmän. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 17, mikä on kolme vähemmän vuoteen 2015 verrattuna. Mopoilijoita kuoli viisi eli kolme enemmän kuin edellisenä vuonna. Jalankulkijoita menehtyi tieliikenneonnettomuuksissa 29, joka on kolme vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 26 eli viisi vähemmän kuin vuonna 2015.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa tapahtui kohtaamisonnettomuuksissa ja tieltä suistumisissa. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 85 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 90 henkilöä. Loukkaantumisista 28 prosenttia (1 657 henkilöä) tapahtui suistumisonnettomuuksissa.

Kaikista vuonna 2016 tapahtuneista tieliikennekuolemista 28 tapausta oli itsemurhia, jotka tehtiin moottoriajoneuvolla törmäämällä 2) . Itsemurhien osuus tieliikennekuolemista oli noin 11 prosenttia.

Vuonna 2016 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui 508 kappaletta, joka on yksi tapaus edellisvuotta enemmän. Rattijuopumusonnettomuuksia oli kolme edellisvuotta vähemmän, yhteensä 451. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 60 ja loukkaantui 574 ihmistä vuonna 2016, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 57 kuollutta ja 569 loukkaantunutta.

Eniten tieliikenneonnettomuuksia tapahtui tammikuussa (2 039 onnettomuutta), joista 17 prosenttia (337) johti henkilövahinkoon. Elokuussa tapahtui eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, 523 kappaletta, joista kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 29 ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 494. Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui vuonna 2016 runsaimmin touko-syyskuussa. Eniten vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli kesäkuussa, 58 kappaletta.


1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja
2) Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen Kuolemansyytilaston tietoja.

Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Tiina Luojus 029 551 2656, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2016/ton_2016_2018-01-16_tie_001_fi.html