Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tarkentumisesta

Vuoden 2010 lopullinen indeksi

Tilastokeskus on laskenut lopullisen indeksin vuodelle 2010. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Tarkempia tietoja tilaston kuvauksesta oheisessa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/men.html. 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Palvelutuotteita sisältävillä toimialoilla on volyymin laskennassa hyödynnetty myös palvelujen tuottajahintaindeksejä. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2010 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

  Vuosi-indeksi 2010, %
TOL 2008 Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) 6,1 5,7
Teollisuus ( C ) 5,5 5,0
Elintarviketeollisuus (10-11) -0,4 3,2
Metsäteollisuus (16-17) 11,9 11,9
Kemianteollisuus (19-22) 4,4 5,7
Metalliteollisuus (24-30,33) 5,6 3,3
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 6,3 1,0
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) -6,9 -7,4
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 11,4 11,4

Kausitasoitusmallit päivitetty

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin kausitasoitusmallit päivitetään kerran vuodessa. Päivitys tehdään vuosivolyymi-indeksin laskennan yhteydessä. Mallien päivityksellä on vaikutuksia toimialoittaisiin kausitasoitettuihin sarjoihin ja trendisarjoihin.

Vuoden 2011 tammi-elokuun muutokset

Ketjuindeksiperiaatteen mukaan toimialojen jalostusarvopainot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2010 tilannetta. Myös ositekohtaiset bruttoarvopainot on vaihdettu vastaamaan vuoden 2010 tilannetta. Lisäksi toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) on korjattu saatuja virheellisiä perustietoja toiselta ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Näillä muutoksilla on ollut vaikutusta alkuvuoden pistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Tilastokeskus julkaisi 10.10.2011 tammi-elokuun kasvuksi koko teollisuudessa (BCDE) 3,5 %. Vuoden 2010 lopullisilla tiedoilla sekä uusia jalostusarvo- ja bruttoarvopainoja käyttäen tammi-elokuun kasvuksi koko teollisuudessa (BCDE) tulee 2,3 %. Metsäteollisuuden jalostusarvo-osuus kasvoi vuoteen 2009 verrattuna. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus sitä vastoin pieneni vuonna 2010.

Alla on esimerkki vuoden 2011 huhti-elokuun alkuperäisten vuosimuutosprosenttien tarkentumisista muutamalla päätoimialalla. Suluissa 10.10. julkaistut huhti-elokuun luvut. Tarkentuminen johtuu sekä toimialalla 26-27 saatujen virheellisten tietojen korjaamisesta että toimialoittaisten jalostusarvopainojen ja bruttoarvopainojen vaihtamisesta. Toimialalla 26-27 käytetään estimointia kahdeksan kertaa vuodessa.

Alla on taulukko, josta käy ilmi tietojen tarkentuminen päätoimialoilla huhti-elokuussa.

Revisiot, julkistus 10.11.2011 Tietojen tarkentuminen huhti-elokuu (suluissa 10.10. julkaistut tiedot)
Toimiala Huhti Touko Kesä Heinä Elo
Koko teollisuus BCDE 3,7
(5,5)
6,4
(9,0)
-5,2
(-3,6)
-4,1
(-1,8)
1,9
(4,3)
Teollisuus C 5,2
(7,4)
6,6
(9,4)
-5,4
(-3,7)
-3,3
(-0,1)
2,7
(5,4)
Teollisuus pl. sähkö-elektroniikkateollisuus (C pl. 26-27) 6,0
(6,6)
8,5
(10,2)
-6,2
(-5,6)
1,1
(0,8)
4,5
(6,8)
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 -1,4
(9,7)
-5,0
(5,5)
-1,3
(6,9)
-24,2
(-2,8)
-7,9
(-1,7)

 


Päivitetty 10.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2011-11-10_uut_001.html