Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008/
2010/1
B-S Yhteensä 4,2 6,2 2,1 4,0 4,6 4,1 7,3 5,4 0,8 4,5 3,3
B-E Koko teollisuus 3,5 7,7 1,1 2,8 2,9 4,6 9,3 6,4 1,0 5,4 0,3
C Tehdasteollisuus 3,5 7,1 1,1 3,0 3,2 5,0 9,7 6,5 1,0 5,6 0,9
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,3 3,5 –1,7 3,3 0.3 2.7 8,0 2,3 2,6 3,9 0,4
16,17 Metsä-
teollisuus
3,0 3,1 0,3 5,4 3,2 6,6 10,7 6,3 0,7 6,2 –2,2
19–22 Kemian
teollisuus
0,3 2,4 –1,7 2,5 –2,0 1,9 6,0 –0,9 0,1 1,8 0,9
24–30 Metalliteollisuus 3,5 8,4 1,3 1,2 3,6 5,8 11,5 10,2 0,9 7,2 1,6
F Rakenta-
minen
8,3 8,9 4,9 9,4 10,4 9,1 6,4 5,3 –1,6 4,7 1,8
G-N Palvelualat 5,0 5,9 3,9 4,2 6,0 2,2 5,4 4,8 0,3 3,2 5,8
G Kauppa 7,3 6,8 8,5 9,0 4,8 –4,7 –2,0 –2,8 –3,0 –3,1 6,7
H Kuljetus ja
varastointi
10,1 9,5 8,2 11,6 11,0 –2,2 –4,0 –4,1 –6,9 –4,3 0,5
J Informaatio ja viestintä 7,9 13,6 4,7 5,8 8,2 6,7 14,9 18,5 3,3 10,9 2,1
K Rahoitus ja vakuutus
–2,1 –2,7 –0,9 –6,6 2,0 5,3 11,4 7,4 6,2 7,6 2,0
N Hallinto ja
tukipalvelut
3,3 5,9 –1,1 –1,1 10,5 –9,1 –3,2 –12,1 –11,0 -8,8 16,1

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2010, 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/01/tvki_2010_01_2010-06-08_tau_004_fi.html