Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 Muutos
2009/
2008
2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 Muutos
2010/
2009
B-S Yhteensä 3,7 2,4 8,6 5,5 1.2 4,5 2,9 -0,6 -0,7 1,0 0,6
B-E Koko teollisuus 2,4 1,1 11,5 5,9 0,8 4,9 2,7 -3,7 -2,8 1,4 -0,8
C Teollisuus 2,5 1,8 12,1 6,5 1,3 5,6 3,4 -3,8 -3,0 1,6 -0,6
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,7 2,6 5,3 2,4 2,5 3,2 1,7 2,7 1,8 1,3 1,9
16,17 Metsä-
teollisuus
2,7 5,4 13,2 5,1 0,5 6,2 1,1 -4,7 0,7 3,1 -0,2
19–22 Kemian
teollisuus
0,4 0,0 7,8 -1,7 0,3 1,6 3,2 1,7 4,6 1,3 2,7
24–30 Metalliteollisuus 1,4 0,2 15,8 10,7 1,4 7,2 5,0 -7,1 -7,4 1,8 -2,4
F Rakenta-
minen
8,0 7,9 7,4 6,3 -1,8 5,0 3,0 1,3 1,2 1,3 1,7
G-N Yritystalouden palvelut 4,9 1,8 6,0 5,5 1,3 3,7 3,4 0,9 0,4 0,4 1,2
G Kauppa 6,7 -5,3 -1,5 -3,2 -2,7 -3,2 4,8 2,1 -3,7 -2,7 0,1
H Kuljetus ja
varastointi
10,5 -3,3 -5,2 -3,6 -7,2 -4,8 0,4 4,5 0,0 2,0 1,7
J Informaatio ja viestintä 8,9 4,7 14,0 18,6 2,9 10,2 2,2 -4,7 -2,2 1,4 -1,0
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 0,5 8,2 7,4 6,2 5,6 4,6 4,1 7,3 1,7 4,4
N Hallinto ja
tukipalvelut
5,3 0,5 4,0 -6,7 -3,1 -1,2 2,3 1,8 12,5 5,0 5,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 10.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/04/tvki_2010_04_2011-03-10_tau_002_fi.html