Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Koko
vuosi
2007
Koko
vuosi
2008
2009/
1
2009/
2
2009/
3
2009/
4
Koko
vuosi
2009
2010/
1
2010/
2
2010/
3
2010/
4
Koko
vuosi
2010
2011/
1
B-S Yhteensä 96,5 100,0 101,1 112,5 109,7 94,9 104,5 104,0 111,9 109,6 96,2 105,4 106,4
B-E Koko teollisuus 97,7 100,0 101,4 113,6 112,2 92,6 104,9 103,4 108,8 108,7 93,6 103,6 104,5
C Teollisuus 97,6 100,0 101,8 114,4 113,1 93,0 105,6 104,5 109,5 109,5 94,2 104,4 105,2
10,11 Elintarviketeollisuus 98,3 100,0 103,3 110,5 107,2 92,2 103,2 104,8 113,2 110,0 93,5 105,4 108,3
16,17 Metsä-
teollisuus
97,4 100,0 102,3 119,5 111,6 91,5 106,2 102,7 113,9 112,3 94,1 105,8 106,6
19–22 Kemian
teollisuus
99,6 100,0 102,0 110,7 103,6 90,3 101,6 105,8 113,0 108,3 92,1 104,8 109,8
24–30 Metalliteollisuus 98,6 100,0 101,1 115,4 118,5 93,7 107,2 105,3 106,2 109,1 94,9 103,9 102,8
F Rakenta-
minen
92,6 100,0 104,3 109,4 108,7 97,4 105,0 107,4 110,8 110,2 98,7 106,8 106,5
G-N Yritystalouden palvelut 95,3 100,0 100,0 111,9 107,5 95,5 103,7 103,8 113,2 109,1 96,5 105,7 107,7
G Kauppa 93,7 100,0 92,2 104,5 100,1 89,4 96,8 101,8 109,5 101,3 90,9 100,9 103,6
H 1) Kuljetus ja
varastointi
90,5 100,0 91,4 98,3 103,8 87,3 95,2 92,1 101,7 106,4 89,5 97,4 102,8
J Informaatio ja viestintä 91,8 100,0 104,4 120,3 119,6 96,6 110,2 107,2 115,4 117,4 98,4 109,6 111,4
K Rahoitus ja vakuutus
102,1 100,0 104,7 121,4 96,6 99,6 105,6 109,3 126,3 103,6 101,2 110,1 113,2
N Hallinto ja
tukipalvelut
95,0 100,0 99,0 108,8 93,7 93,5 98,8 91,7 104,5 96,7 90,1 95,8 94,6
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/01/tvki_2011_01_2011-06-08_tau_001_fi.html