Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.9.2011

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti–kesäkuussa 2,4 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2011 huhti–kesäkuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 3,1 prosenttia.

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut ja työpäiväkorjatut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä oli neljä arkipyhää kuten vastaavalla ajankohdalla vuotta aiemmin.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,5 prosenttia huhti–kesäkuussa 2011 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,8 prosenttia ja rakentamisessa 0,3 prosenttia huhti–kesäkuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 2,1 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset,
yhteensä
Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
B-S Yhteensä 2,4 2,2
B-E Teollisuus 3,5 2,8
F Rakentaminen 0,3 1,4
G-N Yritystalouden palvelualat 2,1 2,0

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/02/tvki_2011_02_2011-09-07_tie_001_fi.html