Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
Muutos
2009/
2008
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/4
Muutos
2010/
2009
2011
/1
2011
/2
2011
/3
2011
/4
Muutos
2011/
2010
B-S Yhteensä 3,7 4,5 2,9 -0,6 -0,1 1,3 0,8 2,3 2,6 2,7 3,7 2,8
B-E Koko teollisuus 2,4 4,9 2,0 -4,3 -3,1 1,0 -1,3 1,7 2,9 1,3 3,5 2,3
C Teollisuus 2,5 5,6 2,7 -4,3 -3,2 1,2 -1,1 1,1 2,1 1,0 3,1 1,8
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,7 3,2 1,6 2,5 2,6 1,3 2,1 4,1 3,2 1,8 4,1 3,3
16,17 Metsä-
teollisuus
2,7 6,2 0,4 -4,7 0,6 2,9 -0,5 4,8 9,5 –1,7 6,0 4,6
19–22 Kemian
teollisuus
0,4 1,6 3,7 2,0 4,6 2,2 3,1 0,0 1,9 3,1 4,1 2,2
24–30 Metalliteollisuus 1,4 7,2 4,3 -7,9 -8,0 1,2 -3,1 –4,5 –2,7 –0,1 0,9 –1,7
F Rakenta-
minen
8,0 5,0 3,0 1,2 1,3 1,4 1,7 –2,1 –1,4 1,3 1,9 –0,1
G-N Yritystalouden palvelut 4,9 3,7 3,8 1,1 1,6 1,1 1,9 3,0 2,8 3,4 3,3 3,1
G Kauppa 6,7 -3,2 9,2 4,7 1,2 1,6 4,2 –2,4 0,5 3,7 5,3 2,9
H 1) Kuljetus ja
varastointi
10,5 -4,8 0,8 3,3 2,6 2,7 2,4 0,5 0,6 –3,0 –1,1 –0,8
J Informaatio ja viestintä 8,9 10,2 2,7 -4,1 -1,8 1,8 -0,6 1,3 6,3 1,9 3,0 3,2
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 5,6 4,5 4,0 7,3 1,4 4,3 1,9 1,8 –1,0 4,4 1,8
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2011/04/tvki_2011_04_2012-03-09_tau_002_fi.html