Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Koko
vuosi
2007
Koko
vuosi
2008
Koko
vuosi
2009
2010
/1
2010
/2
2010
/3
2010
/4
Koko
vuosi
2010
2011
/1
2011
/2
2011
/3
2011
/4
Koko
vuosi
2011
2012
/1
B-S Yhteensä 96,0 100,0 104,7 103,8 108,9 109,8 99,7 105,6 105,7 111,5 113,4 103,4 108,5 108,5
B-E Koko teollisuus 96,6 100,0 105,3 102,4 107,2 109,7 97,7 104,3 103,6 109,7 112,1 101,0 106,6 106,6
C Teollisuus 96,6 100,0 105,5 103,0 107,8 110,0 98,0 104,7 103,6 109,7 112,2 101,0 106,6 106,8
10,11 Elintarvike
-teollisuus
98,7 100,0 103,4 104,2 109,4 109,5 97,2 105,1 107,7 114,2 112,0 101,6 108,9 106,7
16,17 Metsä-
teollisuus
97,1 100,0 106,1 101,7 109,8 111,9 96,6 105,0 104,0 116,8 111,0 102,8 108,7 107,5
19–22 Kemian
teollisuus
99,7 100,0 101,7 102,5 108,8 110,1 96,8 104,6 102,7 108,7 114,3 100,8 106,6 107,7
24–30 Metalliteollisuus 96,6 100,0 107,0 103,7 106,7 110,0 99,0 104,8 99,9 104,5 109,4 98,7 103,2 103,4
F Rakenta-
minen
92,3 100,0 104,7 106,3 108,4 109,1 100,6 106,1 105,4 108,3 110,6 103,2 106,9 109,6
G-N Yritystalouden palvelut 95,3 100,0 103,9 103,9 109,3 109,0 99,8 105,5 106,3 112,1 113,4 103,2 108,7 108,4
G Kauppa 93,2 100,0 96,8 101,0 105,1 102,2 93,6 100,5 102,3 104,1 105,7 98,5 102,6 103,9
H 1) Kuljetus ja
varastointi
90,8 100,0 95,7 94,0 100,1 102,3 92,4 97,2 94,0 100,1 101,6 91,8 96,9 96,1
J Informaatio ja viestintä 92,7 100,0 110,9 106,7 110,9 117,6 103,3 109,6 107,5 116,8 122,1 106,3 113,2 111,6
K Rahoitus ja vakuutus
102,1 100,0 107,3 108,8 117,2 108,9 107,0 110,5 108,6 119,0 109,2 112,0 112,2 112,1
Valtio, J-R Yhteensä .. 100,0 105,1 103,6 112,3 114,3 103,0 108,3 102,9 116,8 118,1 104,1 110,5 107,8
1) Toimialalla merkittäviä rakenteellisia muutoksia

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/01/tvki_2012_01_2012-06-08_tau_003_fi.html