Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.9.2012

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti - kesäkuussa 5,3 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2012 huhti–kesäkuussa 5,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 5,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vastaavalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 3,7 prosenttia. Valtiolla työvoimakustannukset nousivat 5,8 prosenttia ja työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 5,7 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 4,0 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 3,8 prosenttia

Koska uuden menetelmän mukaista aikasarjaa on vasta vuoden 2007 alusta saatavilla, ei indeksin tietoja ole voitu kausitasoittaa. Ns. liikkuvien arkipyhien, kuten pääsiäinen ja loppiainen, ajoittuminen vaikuttaa sekä koko vuotta että vuoden ensimmäistä, toista ja neljättä neljännestä koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen. Tilastokeskus julkaisee kausitasoitetut ja työpäiväkorjatut sarjat, kun havaintoja on riittävästi luotettavien tulosten laskemiseksi. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli yksi arkipyhä enemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuotta aiemmin. Arkipyhien kasvu vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten nousuun.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 6,0 prosenttia huhti–kesäkuussa 2012 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 10,2 prosenttia ja rakentamisessa 6,5 prosenttia huhti–kesäkuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 4,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset,
yhteensä
Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
B-S Yhteensä 5,3 5,2
B-E Teollisuus 6,0 6,1
F Rakentaminen 6,5 6,2
G-N Yritystalouden palvelualat 4,3 4,1
J-R Valtio 5,8 5,7
E-S Kunta 4,0 3,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/02/tvki_2012_02_2012-09-07_tie_001_fi.html