Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

  Muutos 2010/ 2009* 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* Muutos 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Muutos 2012/ 2011*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 2,7 1,4 2,3 3,1 3,7 2,6 4,4 4,6 4,1 2,6 3,9
B-E Koko teollisuus 1,8 -0,2 3,0 3,6 3,4 2,4 4,8 4,4 4,1 2,4 3,9
C Teollisuus 1,9 -0,5 2,9 3,5 3,5 2,3 5,1 4,6 4,4 2,4 4,1
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,2 2,2 2,6 2,3 2,5 2,4 2,2 2,3 2,8 2,0 2,3
16, 17 Metsäteollisuus 2,7 2,1 3,7 2,0 1,8 2,4 2,1 2,0 3,6 2,4 2,5
19-22 Kemianteollisuus 3,6 2,4 3,7 3,7 4,2 3,5 4,7 4,8 4,2 4,7 4,6
24-30 Metalliteollisuus 0,0 -2,1 1,2 2,9 3,4 1,3 2,5 8,1 5,4 0,5 4,1
F Rakentaminen 2,0 -0,3 1,1 2,1 4,0 1,7 3,2 6,0 4,6 2,2 4,0
G-N Yritystalouden palvelut 3,2 2,1 2,3 2,9 3,4 2,7 3,9 4,4 4,0 3,1 3,9
G Kauppa 0,4 1,4 1,6 2,1 2,0 1,8 4,0 5,5 4,4 6,2 5,1
H Kuljetus ja varastointi -2,2 2,6 1,3 1,9 3,0 2,2 3,3 4,1 4,6 3,0 3,7
J Informaatio ja viestintä 4,9 1,6 5,4 2,7 3,9 3,4 2,7 2,4 2,8 0,6 2,1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8,8 1,2 0,7 -0,1 -0,3 0,4 1,8 3,1 4,2 5,5 3,6

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/04/tvki_2012_04_2013-03-12_tau_006_fi.html