Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 11.3.2015

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 0,6 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 loka-joulukuussa 0,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 loka-joulukuussa 0,9 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,4 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiolla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2014 loka-joulukuussa 0,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä laskivat 0,9 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset kasvoivat 0,1 prosenttia. Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2014 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä pysyivät ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä oli yksi työpäivä enemmän kuin vuonna 2013. Työpäivien määrän vaihtelu samalla neljänneksellä eri vuosien välillä vaikuttaa työvoimakustannuksiin, sillä kustannus lasketaan tehtyjä tunteja kohti.

Vuoden 2014 keskimääräinen tehdyn työtunnin työvoimakustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli yksityisellä sektorilla 1,5 prosenttia, valtiolla 2,1 prosenttia ja kuntasektorilla 1,6 prosenttia. Kausitasoitettu vastaava kasvu oli yksityisellä sektorilla 1,3 prosenttia ja valtiolla 1,9 prosenttia. Sosiaalivakuutusmaksujen nousu kasvatti tehdyn työtunnin kustannusta kaikilla sektoreilla vuonna 2014. Vuoden 2014 keskimääräinen tehdyn tunnin kustannus ilman sosiaalivakuutusmaksuja kasvoi 1,3 prosenttia yksityisellä sektorilla, 1,3 prosenttia valtiolla ja 1,4 prosenttia kuntasektorilla.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 4. vuosineljännes 2014

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 0,6 0,6 0,9
B-E Teollisuus -0,1 -0,2 0,3
F Rakentaminen 0,7 -0,2 0,8
G-N Yritystalouden palvelualat 0,7 0,8 0,7
J-R Valtio -0,7 -0,9 0,1
D-S Kunta 0,2 0,0 ..

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 0,1 prosenttia loka-joulukuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 3,0 prosenttia ja metalliteollisuudessa laski 1,2 prosenttia. Rakentamisen toimialalla kasvua oli 0,7 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 0,7 prosenttia. Palvelualoilla suurin kasvu oli informaation ja viestinnän toimialalla, 3,5 prosenttia, ja suurin lasku tukku- ja vähittäiskaupassa, 1,2 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa kasvoi 0,3 prosenttia loka-joulukuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa laski 1,5 prosenttia loka-joulukuussa 2014 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 0,8 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla nousu oli vastaavasti 0,7 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskaupassa kustannukset laskivat 0,4 prosenttia, kun taas informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset kasvoivat 0,2 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat ansioiden sopimuskorotus ja liukuma, kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutustariffit, muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakennemuutos.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 11.03.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/04/tvki_2014_04_2015-03-11_tie_001_fi.html