Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.9.2015

Tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2015 huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2015 huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,2 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiolla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2015 huhti-kesäkuussa 0,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 1,2 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 1,0 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,7 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,1 prosenttia vuoden 2015 huhti-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,8 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,0 prosenttia. Kuntasektorin palkkakustannukset kasvoivat työvoimakustannusindeksin mukaan 0,9 prosenttia ja tehdyt työtunnit laskivat 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Sosiaalikustannusten nousu kiihdytti osaltaan kuntasektorin tehdyn työtunnin kustannusten kasvua.

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä työpäivien määrä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 2. vuosineljännes 2015

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,3 1,0 1,3
B-E Teollisuus -0,2 -0,3 -0,3
F Rakentaminen 0,3 -0,1 0,5
G-N Yritystalouden palvelualat 2,4 1,9 2,0
J-R Valtio -0,6 -1,2 -1,0
D-S Kunta 2,1 1,8 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus laski 0,2 prosenttia, rakentamisessa (F) nousi 0,3 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus kasvoi 2,4 prosenttia. Teollisuuden toimialoilla tehtyjen tuntien määrän kasvu (2,7 prosenttia) edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna hidasti kustannusten kasvua. Palkkakustannukset kasvoivat samaan aikaan 2,1 prosenttia työvoimakustannusindeksin tietojen mukaan. Rakentamisessa sekä palkkakustannukset että tehdyt tunnit vähenivät. Yritystalouden palvelualoilla palkkakustannukset laskivat 0,5 prosenttia ja tehdyt tunnit vähenivät 3,2 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista suurin tehdyn tunnin kustannuskasvu oli metsäteollisuudessa, 3,4 prosenttia, kun taas metalliteollisuudessa kustannus laski 1,3 prosenttia. Palvelualoilla suurin kasvu oli informaation ja viestinnän toimialalla, 6,2 prosenttia. Rahoituksen ja vakuutustoiminnan toimialalla kustannusten kasvu oli 1,7 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) laski 0,3 prosenttia huhti-kesäkuussa 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 0,5 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla 2,0 prosenttia.

Metsäteollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,6 prosenttia ja metalliteollisuudessa laski 1,2 prosenttia huhti-kesäkuussa 2015 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialalla kustannukset kasvoivat 2,0 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Indeksissä tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut ja muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 08.09.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2015/02/tvki_2015_02_2015-09-08_tie_001_fi.html