Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2014/1* 2014/2* 2014/3* 2014/4* Muutos 2014/ 2013* 2015/1* 2015/2* 2015/3* 2015/4* Muutos 2015/ 2014*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,6 1,3 1,2 1,9 1,5 2,0 1,6 1,1 1,8 1,6
B-E Koko teollisuus 1,2 2,2 1,5 2,5 1,8 2,9 0,7 2,3 3,5 2,4
C Teollisuus 1,0 2,2 1,2 2,5 1,8 3,3 0,3 2,5 4,0 2,5
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,8 1,0 0,0 0,5 1,1 1,9 5,1 2,5 3,0 3,1
16, 17 Metsäteollisuus 3,7 4,0 -0,3 1,6 2,2 7,0 3,5 4,8 3,8 4,8
19-22 Kemianteollisuus 2,8 -1,3 0,5 8,9 2,7 3,0 2,2 2,0 -4,0 0,7
24-30 Metalliteollisuus -1,6 2,0 0,5 1,7 0,7 3,0 -1,7 4,8 7,6 3,4
F Rakentaminen 1,8 0,6 3,1 1,0 1,6 2,0 1,6 -0,1 2,2 1,4
G-N Yritystalouden palvelut 2,1 1,5 0,6 1,2 1,4 1,8 2,2 0,6 0,9 1,4
G Kauppa 2,4 1,3 1,2 -0,6 1,1 0,3 2,8 -1,1 1,3 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2,4 2,0 3,0 3,9 2,8 0,1 2,1 0,1 -2,5 -0,1
J Informaatio ja viestintä 2,8 1,2 0,9 3,2 2,0 4,1 5,3 4,7 3,3 4,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,0 1,9 2,7 2,5 2,3 2,4 1,4 1,0 1,1 1,5
Valtio, J-R Yhteensä 3,3 3,3 0,9 0,7 2,1 0,0 -0,5 0,4 1,0 0,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2015/04/tvki_2015_04_2016-03-10_tau_006_fi.html