Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 10.3.2017

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,7 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2016 loka-joulukuussa 1,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2016 loka-joulukuussa 1,7 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 2,2 prosenttia vuoden 2016 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,0 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2016 loka-joulukuussa 0,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 0,8 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 0,1 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,1 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,8 prosenttia vuoden 2016 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannusten nousu selittyy tehtyjen tuntien laskulla. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli 2,8 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,0 prosenttia.

Vuoden 2016 keskimääräinen tehdyn työtunnin kustannusten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli yksityisellä sektorilla 0,7 prosenttia ja kuntasektorilla 0,8 prosenttia. Valtiosektorilla vuoden 2016 keskimääräiset tehdyn tunnin kustannukset laskivat 1,5 prosenttia. Nopeampi lasku tehdyissä tunneissa kuin palkkakustannuksissa selittää suurimmalta osin yksityisen sektorin ja kuntasektorin vuositason työvoimakustannusten nousun. Valtiosektorin alentuneet sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat valtion vuositason työvoimakustannusten laskuun. Kausitasoitetut työvoimakustannusten keskimääräiset muutokset vuonna 2016 olivat yksityisellä sektorilla 0,8 prosentin kasvu ja valtiolla 1,1 prosentin lasku.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 4. vuosineljännes 2016

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,7 2,2 1,7
B-E Teollisuus 0,6 2,1 0,6
F Rakentaminen 0,8 1,0 0,8
G-N Yritystalouden palvelualat 2,0 2,1 2,0
J-R Valtio -0,2 -0,1 -0,8
D-S Kunta 2,8 2,8 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,6 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 0,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 2,0 prosenttia loka-joulukuussa 2016. Teollisuuden toimialoilla muiden satunnaisten ja kertaluontoisten palkkaerien nousu ja tehtyjen työtuntien väheneminen nopeuttivat työvoimakustannusten nousua.

Teollisuuden toimialoista suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä oli elintarviketeollisuudessa, 2,7 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset nousivat 0,7 prosenttia ja kemianteollisuudessa 2,1 prosenttia. Palvelualoilla suurin nousu oli kaupan toimialalla, 2,8 prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa kustannukset nousivat 1,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 0,6 prosenttia loka-joulukuussa 2016 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla kustannus nousi 2,0 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,7 prosenttia metsäteollisuudessa ja laski 1,2 prosenttia metalliteollisuudessa loka-joulukuussa 2016 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kaupan toimialalla kausitasoitetut kustannukset nousivat 2,9 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2016/04/tvki_2016_04_2017-03-10_tie_001_fi.html