Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2015/3* 2015/4* Koko vuosi 2015* 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* Koko vuosi 2016* 2017/1* 2017/2* 2017/3*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 107,7 97,7 104,3 104,6 105,9 108,9 99,7 104,8 101,3 106,1 107,5
B-E Koko teollisuus 109,4 96,2 104,6 105,7 105,3 109,8 98,0 104,7 101,1 107,2 108,8
C Teollisuus 109,1 95,9 104,4 105,6 105,2 109,4 97,6 104,5 101,3 107,4 108,7
10, 11 Elintarviketeollisuus 106,8 96,0 105,5 103,4 105,9 107,7 99,0 104,0 104,8 110,4 109,0
16, 17 Metsäteollisuus 110,4 97,9 108,8 112,0 114,0 107,7 97,3 107,8 104,0 113,8 110,0
19-22 Kemianteollisuus 110,3 94,2 104,7 109,0 102,5 107,0 96,0 103,6 100,4 106,1 108,2
24-30 Metalliteollisuus 111,0 96,1 104,1 104,5 103,7 112,1 97,9 104,5 100,3 105,9 109,5
F Rakentaminen 107,2 99,9 105,5 106,1 106,7 109,5 100,8 105,8 103,1 108,3 107,7
G-N Yritystalouden palvelut 106,9 98,4 104,3 104,5 106,6 108,9 100,5 105,1 102,1 106,3 108,2
G Kauppa 107,3 98,7 104,8 106,1 108,4 111,5 101,9 107,0 105,8 109,5 113,4
H Kuljetus ja varastointi 107,6 96,2 103,3 102,0 106,2 107,6 97,9 103,4 97,7 105,3 104,3
J Informaatio ja viestintä 109,5 99,2 106,3 106,8 108,4 112,1 100,3 106,9 103,1 106,6 113,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 101,8 99,8 104,9 107,1 108,9 104,3 102,5 105,7 100,9 108,0 100,6
Valtio, J-R Yhteensä 111,5 98,2 105,0 103,0 104,7 108,3 98,1 103,5 95,2 106,5 106,1
Kunta, D-S Yhteensä 118,1 98,4 106,8 102,8 107,1 119,7 101,2 107,7 97,8 108,3 117,5

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/03/tvki_2017_03_2017-12-08_tau_003_fi.html