Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2015/3* 2015/4* Muutos 2015/ 2014* 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* Muutos 2016/ 2015* 2017/1* 2017/2* 2017/3*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,2 0,7 1,4 0,3 -1,1 1,9 1,4 0,6 -1,4 -0,5 -2,4
B-E Koko teollisuus 2,4 2,6 2,0 -0,1 -0,8 3,4 0,3 0,7 -2,0 -0,4 -4,9
C Teollisuus 2,5 2,8 2,1 0,0 -0,9 3,6 0,1 0,7 -2,0 0,0 -4,9
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,5 1,6 2,9 -2,8 -5,5 -0,1 2,8 -1,4 1,5 5,3 1,5
16, 17 Metsäteollisuus 5,1 3,0 4,4 0,5 -2,0 -2,3 -0,9 -1,2 -5,6 -1,6 0,8
19-22 Kemianteollisuus 2,3 -4,9 0,5 0,9 -2,6 -2,9 1,4 -0,8 -4,6 4,1 0,8
24-30 Metalliteollisuus 5,3 6,1 2,9 3,0 -3,3 8,2 -1,0 1,7 -5,5 2,5 -10,3
F Rakentaminen -1,1 1,4 0,8 -0,4 -1,7 2,1 0,7 0,2 -2,6 3,1 -1,3
G-N Yritystalouden palvelut 0,7 0,2 1,3 1,4 -2,2 1,7 1,9 0,7 -2,0 0,7 -0,4
G Kauppa -0,6 1,1 1,0 2,7 -0,3 4,0 3,1 2,4 -0,4 2,6 1,9
H Kuljetus ja varastointi 0,5 -2,3 0,2 2,5 -3,1 0,3 1,7 0,3 -3,9 -0,6 -3,0
J Informaatio ja viestintä 4,3 0,6 3,6 -0,7 -3,1 1,6 1,2 -0,3 -3,2 1,5 2,4
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0,7 0,2 1,3 1,0 -1,3 0,1 -0,2 -0,1 -3,4 -1,9 -3,0
Valtio, J-R Yhteensä -0,2 0,3 0,2 2,3 -3,3 -2,9 -0,5 -1,1 -5,2 -3,2 -2,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 8.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/03/tvki_2017_03_2017-12-08_tau_006_fi.html