Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2016/2* 2016/3* 2016/4* Muutos 2016/ 2015* 2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* Muutos 2017/
2016*
2018/1*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -1,0 2,1 1,4 0,7 -1,1 -0,4 -2,6 -0,4 -1,1 1,3
B-E Koko teollisuus -0,8 3,4 0,2 0,7 -1,7 -0,3 -5,0 -1,6 -2,2 0,2
C Teollisuus -0,8 3,5 0,1 0,7 -1,7 0,2 -5,0 -1,5 -2,0 0,1
10, 11 Elintarviketeollisuus -5,5 -0,1 2,8 -1,5 2,0 5,6 2,4 1,5 2,9 1,2
16, 17 Metsäteollisuus -2,1 -2,2 -0,7 -1,2 -4,8 -0,4 1,5 -0,1 -1,0 2,4
19-22 Kemianteollisuus -3,9 -3,1 0,7 -1,0 -5,6 5,5 0,2 0,7 0,1 -1,7
24-30 Metalliteollisuus -2,8 7,5 -1,3 1,6 -5,1 1,8 -10,5 -3,5 -4,5 3,3
F Rakentaminen -1,6 2,0 0,5 0,2 -2,5 1,2 -2,3 -2,1 -1,5 2,4
G-N Yritystalouden palvelut -1,2 1,9 1,9 0,8 -0,4 0,3 -0,3 1,4 0,3 1,8
G Kauppa -0,3 4,0 3,1 2,4 1,7 3,0 2,0 2,5 2,3 2,5
H Kuljetus ja varastointi -3,1 0,4 1,7 0,3 -4,0 -0,6 -3,0 0,4 -1,8 5,0
J Informaatio ja viestintä -3,1 1,6 1,2 -0,3 -2,0 0,1 3,0 5,5 1,6 3,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -0,3 1,5 1,2 1,0 -2,4 -1,0 -0,9 0,4 -1,0 3,2
Valtio, J-R Yhteensä -5,4 -2,9 -0,1 -1,1 -7,3 -1,3 -2,1 -4,0 -3,7 1,9

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 8.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/01/tvki_2018_01_2018-06-08_tau_006_fi.html