Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos 1)

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 7.12.2018 1. julkistus
Yksityinen sektori, alkuperäinen sarja 01/2017 -2,5 -3,0 0,5
02/2017 1,5 1,2 0,3
03/2017 -2,6 -2,4 -0,2
04/2017 -0,3 -0,2 -0,1
01/2018 2,2 2,7 -0,5
02/2018 1,2 0,8 0,4
Valtio, alkuperäinen sarja 01/2017 -7,5 -7,5 0,0
02/2017 -1,6 -1,6 0,0
03/2017 -2,4 -2,4 0,0
04/2017 -4,2 -4,2 0,0
01/2018 1,8 1,8 0,0
02/2018 -1,3 -1,3 0,0
Kunta-ala, alkuperäinen sarja 01/2017 -4,5 -4,8 0,3
02/2017 -0,1 -1,0 0,9
03/2017 -4,3 -4,4 -0,1
04/2017 -1,3 -1,3 0,0
01/2018 0,3 0,3 0,0
02/2018 -0,8 -0,7 -0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, jolloin viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta. Tarkentuminen on laskettu pyöristetyistä luvuista.

Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 7.12.2018 1. julkistus
Yksityinen sektori, kausitasoitettu sarja 01/2017 -1,0 -0,9 -0,1
02/2017 -0,1 0,2 -0,3
03/2017 -2,4 -2,4 0,0
04/2017 -0,4 -0,4 0,0
01/2018 1,0 1,3 -0,3
02/2018 2,3 2,8 -0,5

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2018, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/03/tvki_2018_03_2018-12-07_rev_001_fi.html