Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100

  2017/1* 2017/2* 2017/3* 2017/4* Muutos 2017/ 2016* 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Muutos 2018/ 2017*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -0,9 -0,2 -2,2 -0,4 -1,0 1,1 2,3 1,4 1,2 1,5
B-E Koko teollisuus -1,2 0,0 -4,7 -1,6 -1,9 -0,1 1,9 1,5 1,8 1,3
C Teollisuus -1,2 0,5 -4,7 -1,6 -1,8 -0,3 1,7 1,4 1,9 1,2
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,2 5,4 2,6 1,6 2,9 1,7 3,8 2,1 2,3 2,5
16, 17 Metsäteollisuus -4,0 -0,8 1,2 0,2 -0,9 3,1 3,2 1,9 2,5 2,7
19-22 Kemianteollisuus -5,3 5,0 0,2 0,7 0,1 -0,4 1,0 1,8 1,4 0,9
24-30 Metalliteollisuus -4,6 2,6 -11,1 -3,7 -4,4 2,0 -2,5 -0,1 1,2 0,1
F Rakentaminen -2,2 0,8 -2,2 -1,7 -1,3 2,4 1,6 3,5 4,5 3,0
G-N Yritystalouden palvelut -0,4 0,5 -0,1 1,3 0,3 1,9 2,0 0,9 0,1 1,2
G Kauppa 1,8 3,2 2,3 2,6 2,5 1,7 1,5 2,6 2,2 2,0
H Kuljetus ja varastointi -4,0 -0,5 -2,6 0,5 -1,7 5,2 1,9 2,0 0,7 2,4
J Informaatio ja viestintä -2,0 0,1 3,1 5,5 1,7 2,8 2,5 -2,5 -4,7 -0,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -2,5 -0,4 -0,7 -0,2 -0,9 2,1 -0,7 -1,4 -0,5 -0,1
Valtio, J-R Yhteensä -6,9 -1,2 -1,9 -4,2 -3,6 1,5 -0,7 0,4 5,0 1,6

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 8.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2012=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2018/04/tvki_2018_04_2019-03-08_tau_006_fi.html