Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/3* 2017/4* Muutos 2017/ 2016* 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Muutos 2018/ 2017* 2019/1* 2019/2*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -2,6 -0,3 -1,0 2,4 1,3 1,3 1,1 1,5 0,4 1,4
B-E Koko teollisuus -5,1 -1,5 -2,0 2,1 0,1 1,2 1,7 1,2 -1,6 3,0
C Teollisuus -5,2 -1,5 -1,8 1,8 -0,1 1,1 1,7 1,1 -2,0 2,9
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,5 1,5 3,0 1,4 3,8 1,9 1,9 2,3 0,1 -2,3
16, 17 Metsäteollisuus 1,9 -0,2 -1,0 4,3 2,3 1,9 1,6 2,5 -1,0 3,1
19-22 Kemianteollisuus 0,4 0,9 0,1 -1,6 1,9 1,8 1,3 0,9 4,6 1,1
24-30 Metalliteollisuus -11,1 -3,7 -4,4 2,1 -2,6 -0,2 1,1 0,0 -4,1 4,6
F Rakentaminen -2,6 -2,5 -1,4 2,8 1,9 3,5 4,4 3,1 3,5 0,4
G-N Yritystalouden palvelut -0,2 1,5 0,3 2,7 1,4 1,1 0,1 1,3 0,3 -0,1
G Kauppa 2,4 2,7 2,5 1,8 1,4 3,7 2,2 2,3 1,5 2,0
H Kuljetus ja varastointi -2,9 0,5 -1,7 5,3 1,7 1,7 0,3 2,2 -1,6 0,7
J Informaatio ja viestintä 3,1 5,5 1,6 2,9 2,7 -2,2 -5,3 -0,4 -1,3 -2,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -1,6 0,4 -1,4 4,3 -2,3 -2,7 0,7 -0,1 0,1 3,2
Valtio, J-R Yhteensä -2,4 -4,2 -3,8 1,8 -1,3 0,2 5,7 1,4 1,1 2,3
Kunta, D-S Yhteensä -4,3 -1,4 -2,6 0,2 -0,8 1,0 1,5 0,5 5,5 4,3

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 6.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/02/tvki_2019_02_2019-09-06_tau_002_fi.html