Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/3* 2017/4* Koko vuosi 2017* 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Koko vuosi 2018* 2019/1* 2019/2*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 102,3 94,4 98,8 98,9 103,2 103,9 95,9 100,5 100,2 104,4
B-E Koko teollisuus 103,9 92,7 99,1 98,6 103,2 105,1 94,2 100,3 98,7 105,7
C Teollisuus 104,0 92,7 99,4 98,7 103,5 105,2 94,3 100,4 98,6 105,9
10, 11 Elintarviketeollisuus 105,7 96,2 102,3 102,0 110,1 107,6 97,9 104,4 103,2 109,8
16, 17 Metsäteollisuus 102,7 90,5 99,3 100,8 107,7 104,5 92,5 101,3 100,5 110,7
19-22 Kemianteollisuus 104,3 93,1 99,1 97,2 104,4 106,0 94,1 100,4 99,7 105,9
24-30 Metalliteollisuus 104,1 91,4 98,4 98,0 100,1 104,4 92,4 98,7 97,1 102,9
F Rakentaminen 100,1 92,5 97,8 99,2 103,5 104,2 96,7 100,9 102,7 104,3
G-N Yritystalouden palvelut 102,9 95,9 99,6 99,8 103,6 104,6 96,9 101,2 100,7 103,6
G Kauppa 106,3 97,1 101,9 101,7 106,8 110,3 99,6 104,6 103,4 107,8
H Kuljetus ja varastointi 101,3 94,8 98,2 99,0 103,7 102,5 95,1 100,1 97,7 104,9
J Informaatio ja viestintä 105,3 94,6 98,9 99,2 101,6 105,6 94,0 100,1 98,6 99,3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 96,8 96,3 98,4 100,1 101,9 94,9 97,3 98,6 101,8 106,7
Valtio, J-R Yhteensä 102,5 90,9 97,0 93,8 101,5 102,6 95,8 98,4 95,2 103,8
Kunta, D-S Yhteensä 109,1 92,6 98,4 91,0 99,7 110,0 93,7 98,6 94,6 104,1

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 6.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 3. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/02/tvki_2019_02_2019-09-06_tau_003_fi.html