Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/3* 2017/4* Muutos 2017/ 2016* 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Muutos 2018/ 2017* 2019/1* 2019/2*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -2,2 -0,3 -0,9 1,1 2,4 1,6 1,2 1,6 1,7 0,3
B-E Koko teollisuus -4,6 -1,5 -1,8 -0,1 1,9 1,6 1,8 1,3 1,0 0,4
C Teollisuus -3,8 -1,2 -1,6 -0,3 0,8 1,8 1,5 0,9 1,0 0,6
10, 11 Elintarviketeollisuus 2,5 1,5 2,9 1,8 3,7 1,9 1,8 2,3 0,3 -2,2
16, 17 Metsäteollisuus 0,7 0,8 -0,6 2,7 3,2 2,1 2,0 2,5 1,4 1,0
19-22 Kemianteollisuus -1,0 1,9 0,0 0,0 1,1 1,6 1,7 1,1 4,6 1,1
24-30 Metalliteollisuus -10,7 -3,6 -4,2 -0,6 -0,1 0,1 1,2 0,1 -1,1 1,7
F Rakentaminen -2,0 -1,7 -1,3 2,3 2,1 3,3 4,6 3,1 3,0 1,4
G-N Yritystalouden palvelut -0,1 1,4 0,4 2,7 1,5 1,3 0,2 1,4 0,4 0,1
G Kauppa 2,4 2,7 2,6 1,9 1,5 3,8 2,3 2,4 1,6 2,1
H Kuljetus ja varastointi -2,6 0,5 -1,6 5,2 1,8 1,9 0,4 2,3 -1,5 0,9
J Informaatio ja viestintä 3,2 5,6 1,8 3,0 2,8 -2,2 -5,2 -0,5 -1,1 -2,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -0,6 -0,1 -0,9 2,1 -0,8 -1,2 0,0 0,0 0,4 2,5
Valtio, J-R Yhteensä -2,1 -4,3 -3,8 1,5 -0,8 0,4 5,1 1,5 1,4 2,5
Kunta, D-S Yhteensä -2,9 -1,9 -2,2 -0,1 -0,2 1,6 2,3 0,9 4,5 4,3

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 6.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/02/tvki_2019_02_2019-09-06_tau_006_fi.html