Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2017/4 Koko vuosi 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3* 2018/4* Koko vuosi 2018* 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimialakoodi Toimiala                    
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 91,0 99,0 99,2 108,6 102,4 92,0 100,5 99,6 109,9 102,6
B-E Koko teollisuus 87,2 98,0 99,1 107,5 101,7 88,6 99,2 97,4 110,3 102,6
C Teollisuus 87,1 98,2 99,0 107,8 101,5 88,6 99,2 96,9 110,4 102,2
10, 11 Elintarviketeollisuus 92,6 103,0 102,9 116,1 107,8 94,4 105,3 102,8 111,8 110,3
16, 17 Metsäteollisuus 85,9 99,0 101,2 117,3 100,5 87,3 101,6 100,1 120,8 100,3
19-22 Kemianteollisuus 87,9 100,1 99,3 113,2 102,4 89,0 101,0 103,5 114,4 104,9
24-30 Metalliteollisuus 84,6 95,6 97,0 101,0 99,1 85,5 95,7 93,1 106,0 99,1
F Rakentaminen 90,8 98,6 99,3 107,6 105,0 94,8 101,7 102,1 107,7 107,5
G-N Yritystalouden palvelut 93,2 100,3 100,5 109,9 103,0 93,3 101,7 101,3 110,2 102,1
G Kauppa 93,6 102,5 103,9 112,8 107,1 95,6 104,8 105,3 115,1 104,5
H Kuljetus ja varastointi 92,0 98,3 97,6 107,8 104,1 92,4 100,4 95,7 108,5 104,4
J Informaatio ja viestintä 94,2 101,6 100,0 110,3 105,0 89,3 101,1 99,7 109,2 101,7
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 90,7 98,6 99,0 114,6 89,1 91,3 98,5 99,1 117,6 92,5
Valtio, J-R Yhteensä 87,4 96,2 90,6 108,1 98,9 92,3 97,5 91,7 110,6 101,3
Kunta, D-S Yhteensä 89,2 97,4 88,2 100,2 112,4 90,5 97,8 93,1 104,6 113,1

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 9.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/03/tvki_2019_03_2019-12-09_tau_001_fi.html