Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2021, 2. vuosineljännes

Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100

  2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* Koko vuosi 2019* 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* Koko vuosi 2020* 2021/1*
Toimialakoodi Toimiala                      
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 101,4 101,3 101,2 102,3 101,6 101,5 102,2 102,5 102,5 102,2 103,7
B-E Koko teollisuus 98,3 100,9 100,1 101,7 100,3 100,8 99,6 100,6 100,2 100,3 103,8
C Teollisuus 97,9 100,9 99,8 101,7 100,1 100,5 99,4 100,6 100,1 100,1 104,1
10, 11 Elintarviketeollisuus 103,1 104,2 108,2 107,1 105,6 105,4 108,1 106,6 106,0 106,5 111,1
16, 17 Metsäteollisuus 100,7 102,5 101,9 102,8 102,0 101,9 100,8 101,1 100,7 101,1 101,8
19-22 Kemianteollisuus 101,3 104,7 103,8 105,1 103,7 104,0 102,4 104,0 102,6 103,2 107,1
24-30 Metalliteollisuus 94,5 98,3 95,7 98,6 96,8 96,9 95,6 97,2 96,6 96,6 101,2
F Rakentaminen 103,2 102,4 104,0 102,9 103,1 103,2 103,0 105,1 103,8 103,8 106,0
G-N Yritystalouden palvelut 102,7 102,1 102,5 103,6 102,7 102,2 104,2 103,3 104,0 103,4 104,7
G Kauppa 105,8 106,3 104,6 106,1 105,7 102,4 108,2 104,3 105,0 105,0 109,4
H Kuljetus ja varastointi 101,4 101,6 101,5 104,6 102,3 101,8 102,9 102,5 103,0 102,5 103,6
J Informaatio ja viestintä 101,3 101,6 98,6 102,6 101,0 101,2 100,8 100,3 100,8 100,8 104,1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 100,5 101,0 102,4 103,3 101,8 103,8 105,0 104,9 104,4 104,5 104,7
Valtio, J-R Yhteensä 99,0 98,0 99,9 100,2 99,3 99,9 102,5 100,6 100,9 101,0 101,9
Kunta, D-S Yhteensä 102,4 101,1 100,9 102,6 101,7 102,4 104,7 104,5 104,5 104,0 105,8

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 9.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 5. Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi 2016=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2021/01/tvki_2021_01_2021-06-09_tau_005_fi.html