Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.12.2015

Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia

Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,8 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuodesta verot kasvoivat nimellisesti 3,7 prosenttia. Veroista oli pääomatuloveroa 2,4 miljardia, ansiotuloveroa 5,7 miljardia ja kunnallisveroa 18,3 miljardia euroa. Eniten kasvoi pääomatuloveron määrä, 12,1 prosenttia, kun ansiotulovero kasvoi 0,6 prosenttia ja kunnallisvero 3,7 prosenttia. Sairausvakuutusmaksuja maksettiin 2,0 miljardia ja Yle-veroa 499 miljoonaa euroa.

Tulonsaajien välittömät verot 1993–2014, vuoden 2014 hinnoin

Tulonsaajien välittömät verot 1993–2014, vuoden 2014 hinnoin

Kunnallisveron osuus välittömistä veroista oli 62 prosenttia vuonna 2014, kun se vuonna 1993 oli 50 prosenttia. Valtion ansiotuloveron osuus veroista pieneni tänä aikana 31 prosentista 19 prosenttiin. Pääomatuloveron osuus veroista oli 8,0, sairausvakuutusmaksujen 6,6 ja Yle-veron osuus 1,7 prosenttia vuonna 2014. Kaikkiaan verot ja maksut ovat kasvaneet vuodesta 1993 reaalisesti 39 prosenttia.

Veronalaista tuloa tulonsaajat saivat kaikkiaan 131,4 miljardia euroa, mistä ansiotuloa oli 122,7 miljardia ja pääomatuloa 8,7 miljardia euroa. Edellisvuodesta tulot kasvoivat nimellisesti 2,4 prosenttia, ansiotulot 1,8 ja pääomatulot 12,2 prosenttia. Ansiotuloja sai 4,6 miljoonaa ja pääomatuloja 1,4 miljoonaa henkeä.

Ansiotuloja kasvattivat eniten eläkkeet ja työttömyysturvaan perustuvat etuudet. Eläketuloja tulonsaajat saivat 28,5 miljardia, mikä oli 3,4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Eniten, 14,9 prosenttia, ansiotuloista kasvoivat työttömyyspäivärahat ja muut työttömyysturvaetuudet. Niitä tulonsaajat saivat 4,8 miljardia euroa. Palkkatuloja tulonsaajat saivat 81,0 miljardia euroa, mikä oli 62 prosenttia veronalaisista tuloista. Palkat kasvoivat 0,5 prosenttia.

Veronalaiset pääomatulot kasvoivat ansiotuloja enemmän. Osittain siihen vaikutti se, että osingoista aiempaa suurempi osa oli veronalaista tuloa. Tulonsaajat saivat veronalaisia osinkoja listatuista osakkeista 932 miljoonaa ja listaamattomista 717 miljoonaa euroa. Osingot listatuista osakkeista kasvoivat 38 prosenttia, mutta listaamattomista osakkeista saadut pienenivät 1,7 prosenttia. Luovutusvoittoja tulonsaajat saivat 4,1 miljardia euroa ja vuokratuloja 1,5 miljardia euroa. Luovutusvoitot kasvoivat 6,4 ja vuokratulot 4,4 prosenttia.

Elinkeinotoiminnan tuloja tulonsaajat saivat 2,9 miljardia euroa, mikä oli 0,2 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Maataloudesta tulonsaajat saivat tuloja 992 miljoonaa euroa ja yhtymistä 1,2 miljardia euroa. Maatalouden tulot pienenivät 0,1 ja yhtymien tulot 2,3 prosenttia.

Vuonna 2014 tulonsaajat maksoivat veroja ja veronluonteisia maksuja 22,7 prosenttia veronalaisista tuloistaan, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 22,4 prosenttia. Veroihin ja maksuihin on tässä laskettu ansio ja pääomatuloverot, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutusmaksut ja Yle-vero. Palkansaajien pakolliset eläkevakuutusmaksut mukaan lukien verot ja maksut veivät 26,4 prosenttia tuloista vuonna 2014 ja 26,0 prosenttia vuonna 2013.


Lähde: Veronalaiset tulot 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (357,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2014/tvt_2014_2015-12-17_tie_001_fi.html